Lek na zwyrodnienie stawów wycofany z obrotu. Sprawdź numer serii

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie kraju jedną serię produktu leczniczego Arthryl, stosowanego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Sprawdź, o którą serię chodzi.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie kraju jedną serię produktu leczniczego Arthryl, stosowanego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Sprawdź, o którą serię chodzi.

GIF wycofuje z obrotu na terenie Polski produkt leczniczy Arthryl (Glucosamini sulfas + Lidocaini hydrochloridum) (400 mg + 10 mg)/ 2 ml, roztwór do wstrzykiwań.

Wycofano Arthryl z numerem serii 0119P i z datą ważności 03.2021.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Mylan Healthcare. Do GIF wpłynął wniosek pełnomocnika podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie produktu w związku z zastosowaniem niewłaściwych danych serializacyjnych dla określonej partii produktu, skutkujących błędną identyfikacją produktu leczniczego.