Sercowy problem

Smutne statystyki informują, że co drugi Polak umiera z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Szacuje się, że co rok przybywa około 100 tys. zawałowców.

Smutne statystyki informują, że co drugi Polak umiera z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Szacuje się, że co rok przybywa około 100 tys. zawałowców.

Zawał mięśnia sercowego to martwica komórek mięśnia sercowego spowodowana ogniskowym niedokrwieniem. Do zawału dochodzi, kiedy serce jest niedotlenienie przez 20-30 minut. Typowym objawem choroby jest ucisk i ból w klatce piersiowej. Nie ustępuje po odpoczynku czy podaniu nitrogliceryny. Oddech się spłyca. Charakterystyczny bywa tępy ból promieniujący z okolicy serca do szyi, lewego barku i lewego ramienia. Pacjent jest słaby, oblewają go „zimne poty”. Do zawału serca dochodzi zazwyczaj wczesnym rankiem.


Czynniki sprzyjające zawałowi:

choroba niedokrwienna serca,

zaawansowana miażdżyca,

nadciśnienie tętnicze,

podwyższone stężenie lipidów we krwi,

dna moczanowa,

niewłaściwa dieta (bogata w tłuszcze, cukry i cholesterol),

stres o długotrwałym przebiegu,

używki (tytoń, alkohol),

otyłość,

siedzący tryb życia.


Profilaktyka

Przede wszystkim trzeba zmienić dietę. Powinna być ona uboga w tłuszcze zwierzęce, a pacjent stopniowo jest przestawiany na tzw. kuchnię śródziemnomorską, czyli około 5 posiłków dziennie, w których dominują warzywa i owoce z dodatkami ryb. Ważna jest również zmiana trybu życia na bardziej aktywny, w czym pomagają zajęcia ruchowe, szczególnie bieganie, jogging czy pływanie.


Leczenie miażdżycy

Oderwanie płytki miażdżycowej, tworzenie zatoru prowadzi do zawału mięśnia sercowego, dlatego też profilaktyka i leczenie tego zespołu chorobowego to jeden z czynników zapobiegający wystąpienia zawału mięśnia sercowego.
Zwiększenie stężenia lipoprotein we krwi w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju arteriosklerozy. Wymiernym parametrem oceniającym zaawansowanie choroby miażdżycowej jest określenie stężenia poszczególnych frakcji lipoprotein:

• LDL (Low Density Lipoproteins) – lipoproteiny o małej gęstości, będące głównym transporterem cholesterolu z wątroby do innych narządów. To LDL są odpowiedzialne za odkładanie się cholesterolu na powierzchni błon.
• Lipoproteiny o bardzo małej gęstości (VLDL) transportują lipidy z wątroby do komórek tłuszczowych.

To te dwie frakcje określane są często jako czynniki miażdżycotwórcze.


Komu grozi zawał?

Najbardziej zagrożeni wystąpieniem zawału serca są pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą niedokrwienną mięśnia sercowego. Choroba wieńcowa powoduje przewlekłe niedotlenienie serca spowodowane zwężeniem światła tętnic odżywiających mięsień sercowy. Pacjenci muszą zażywać leki zwiększające ukrwienie mięśnia sercowego.
W przerywaniu napadów dusznicy bolesnej popularnie stosowana jest nitrogliceryna, która w postaci aerozoli, lingwetek działa bardzo szybko, lecz krótkotrwale. Po około 30-60 sekundach od momentu podania wywołuje oczekiwany efekt leczniczy.

Przy stosowaniu nitrogliceryny chory powinien pamiętać, aby natychmiast usiąść lub – jeśli to możliwe – położyć się. Nitrogliceryna bardzo silnie rozszerza naczynia krwionośne i może wywołać nagły spadek ciśnienia, co może spowodować osłabienie, a nawet utratę przytomności. Przy ataku chory może przyjąć maksymalnie dwie dawki w odstępie kilku minut. Nieustępujący ból połączony z bladością powłok skórnych świadczy o rozpoczynającym się ataku serca i wymaga natychmiastowej interwencji lekarza.

Autor: Magdalena Lorek