Schizofrenia – objawy

Schizofrenia może rozpocząć się nagle, może również rozwijać się skrycie, nie budząc podejrzeń najbliższego otoczenia. Jej obraz nie pozostawia wątpliwości, że mamy do czynienia z chorobą psychiczną. Jakie są jej objawy?

Schizofrenia może rozpocząć się nagle, może również rozwijać się skrycie, nie budząc podejrzeń najbliższego otoczenia. Jej obraz nie pozostawia wątpliwości, że mamy do czynienia z chorobą psychiczną. Jakie są jej objawy?

Urojenia

Często są bardzo nieprawdopodobne i tak irracjonalne, że nie mogą być prawdziwe, choć dla pacjenta są rzeczywiste. Chorym z urojeniami wydaje się, że są kimś innym (Bogiem, Matką Świętą, Napoleonem), że są prześladowani, śledzeni lub, że inni ludzie przeciwko nim spiskują. Urojenia zajmują na tyle ważne miejsce w odbieraniu rzeczywistości, że zmieniają całe życie chorego. Jeżeli, na przykład pacjent wierzy, że ktoś chce go otruć, zmienia swoją dotychczasową dietę lub nawet odmawia przyjmowania pokarmów przez długi czas.


Omamy

W fazie psychotycznej chorzy na schizofrenię widzą, słyszą, odbierają smak lub odczuwają dotyk rzeczy, które naprawdę nie istnieją. Najczęściej są to omamy słuchowe, „głosy” komentujące zachowanie chorego lub mówiące do niego, czasem rozkazujące. Mogą to być jednak dźwięki proste, piski, szumy itp. Innego rodzaju omamami są węchowe, smakowe, dotykowe. Omamy wzrokowe należą do rzadkości.


Objawy katatoniczne

Zaburzenia ruchu polegające na zahamowaniu albo pobudzeniu z cechami chaotyczności, niedostosowania do sytuacji, często ruch podlegający niespodziewanym zatrzymaniom albo płynnym zmianom tempa ruchu.


Zaburzenia myślenia

Schizofrenia zmienia normalne procesy myślowe. Mogą być one zwolnione, przebiegać wyjątkowo szybko lub w ogóle nie zachodzić. Chory w rozmowie przeskakuje z tematu na temat i wydaje się być zagubiony. Osoby ze schizofrenią mogą mieć kłopoty ze zrozumieniem innych, z zapamiętywaniem zdarzeń, mogą wypowiadać dziwaczne słowa.


Zmiany emocjonalne

Chorzy mogą zachowywać się odmiennie niż do tej pory i mieć poczucie odcięcia od reszty świata. Dość charakterystyczna jest również chwiejność emocjonalna. Pacjenci mogą prezentować nienaturalne podniecenie lub obniżenie nastroju. Emocje ulegają spłyceniu, zaznacza się mniejsza wrażliwość lub osłabienie pokazywania emocji.


Zmiany w osobowości

Schizofrenicy mogą być nadmiernie pobudzeni lub śpiący, śmiać się w smutnych sytuacjach, płakać w trakcie opowiadania żartu lub złościć się bez przyczyny. Zmiany zachowania są najczęściej związane z omamami lub urojeniami. Na przykład, jeśli chory uważa, że jest w niebezpieczeństwie, dzwoni po policję. Czasami może się to objawiać wyjątkowo niebezpiecznymi zachowaniami, takimi, jak na przykład, samookaleczenia.

Autor: Andżelika Korczak-Urban, psycholog