Razem do celu

Zgrany i zorganizowany zespół ludzi to dobry początek do osiągnięcia sukcesów firmy.  Co zrobić, by wspólna praca była skuteczna i efektywna?

Zgrany i zorganizowany zespół ludzi to dobry początek do osiągnięcia sukcesów firmy.  Co zrobić, by wspólna praca była skuteczna i efektywna?

Podział ról i obowiązków

Istotną kwestią w pracy zespołowej jest odpowiedni podział ról. Każda grupa ludzi powołana do wspólnego wykonania zadania powinna mieć swojego lidera. Od niego w dużej mierze zależy powodzenie projektu. Musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Musi on kontrolować, czy i w jaki sposób zespół zmierza do określonego celu. Pożytkuje w najbardziej optymalny sposób zasoby ludzkie i robi użytek z potencjału każdego członka zespołu. Powinien być dominujący i zrównoważony.

Równie ważny jest podział obowiązków. Każdy powinien wykonywać to, co potrafi najlepiej. Ścisły podział pozwoli też na podejmowanie ostatecznych decyzji przez osoby, które są za poszczególny element pracy odpowiedzialne.


Motywacja i dobra współpraca

Zespół musi być odpowiednio motywowany. Powinno być jasno określone wynagrodzenie za dobre wykonanie projektu oraz konsekwencje za porażkę. Zespół musi też wiedzieć jaki jest cel pracy i jakie powinny być efekty po jego wykonaniu.

Każdy ze współpracowników musi mieć świadomość, że łączy ich wspólny cel. Wskazana jest wzajemna pomoc i współpraca. Dobra współpraca to wspólne dyskusje, burze mózgów, szukanie najlepszych rozwiązać i ostateczne podejmowanie decyzji przez osoby odpowiedzialne za poszczególne elementy.


Odpowiedzialność pojedyncza i zbiorowa

Powinna być z góry określona odpowiedzialność za całość wykonania zadania i osiągnięcia celu oraz za poszczególne elementy projektu. Członkowie zespołu muszą wiedzieć za co odpowiadają pojedynczo oraz, że efekt zależy od wszystkich osób. Dlatego powinni starać się wykonać jak najlepiej, nie tylko swoją część, ale wspólnie sobie pomagać, szukać pomysłów, pokonywać problemy i usprawniać pracę na projektem jako całością.

Autor: Oprac.AŁ