Rak piersi i receptor her2

Gen HER2 występujący w jądrze komórkowym jest odpowiedzialny za powstawanie cząsteczek białka receptora HER2, który ulokowany jest w membranie komórki rakowej i należy do grupy enzymów o nazwie kinazy. Uaktywnienie tego genu prowadzi do nadprodukcji receptora i w konsekwencji do rozwoju raka piersi.

Gen HER2 występujący w jądrze komórkowym jest odpowiedzialny za powstawanie cząsteczek białka receptora HER2, który ulokowany jest w membranie komórki rakowej i należy do grupy enzymów o nazwie kinazy. Uaktywnienie tego genu prowadzi do nadprodukcji receptora i w konsekwencji do rozwoju raka piersi.

Trzy pytania do…
… prof. Janusza Maria Sowadskiego

Co oznacza wyrażenie amplifikacja genu HER 2?

Amplifikacja, upraszczając, jest to termin określający uaktywnienie genu pod wpływem choroby nowotworowej. Dynamika tych zmian genetycznych pod wpływem choroby raka piersi (porównaniu z pacjentem zdrowym) może być określona poprzez dobrze wyposażone laboratorium histopatologiczne. Produkt genu HER 2 jest receptorem w membranie komórkowej tkanki rakowej. Amplifikacja tego genu prowadzi do nadprodukcji receptora i w konsekwencji rozwoju raka piersi.


Czy wszystkie kobiety u których stwierdzono raka piersi mają podwyższoną amplifikacje genów HER2 ?

Należy z całą stanowczością podkreślić, że nie wszystkie kobiety z rakiem piersi mają podwyższoną amplifikację genów HER2.


Czy wyniki diagnostyki prognostycznej mają wpływ na strategię leczenia raka piersi?

W zasadzie nie mają, jako że diagnostyka prognostyczna przewiduje prawdopodobieństwo wystąpienia raka. U osoby, u której choroba już wystąpiła, istotna jest strategia leczenia. Niemniej jeżeli osoba była wcześniej badana na obecność mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 i analiza nie wykazała obecności mutacji, część naturalnego systemu obrony kobiety przed rakiem jest w pełni sprawna i walka z chorobą przy użyciu specyficznych terapii ma naturalnego sojusznika w postaci w pełni sprawnych represorów (genów BRCA1 i BRCA2). Stąd obydwie diagnostyki: prognostyczna i predykcyjna wzajemnie się uzupełniają w wyborze strategii terapii sterowanej. Istotnym jest to, że rak piersi jest zróżnicowany i nie ma generalnej terapii. Terapia specyficzna dla wybranej grupy jest zależna od analizy próbki tkanki rakowej.


* Prof. Janusz Maria Sowadski. Profesor badawczy Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego oraz Uniwersytetu Tufts w Bostonie. Krystalograf białek i współtwórca pierwszego specyficznego inhibitora onkologicznej kinazy c-abl stosowanego w efektywnej terapii białaczki CML. Współzałożyciel i dyrektor naukowy firm farmaceutycznych KINETIX I PINTEX.

Autor: Barbara Sowadska-Kunysz