Przychodnia Polimedica w programie pilotażowym POZ PLUS

Przychodnia Polimedica bierze udział w projekcie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt pt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.

Przychodnia Polimedica bierze udział w projekcie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt pt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.


Przychodnia Polimedica bierze udział w projekcie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem programu pilotażowego POZ PLUS jest weryfikacja założeń modelu opieki koordynowanej POZ. Nowy model opieki nad pacjentem w POZ, polega na zwiększeniu zakresu oraz liczby działań profilaktycznych i edukacyjnych, a także dodatkowych usług dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, usług diagnostycznych oraz rehabilitacyjnych. W ramach modelu POZ PLUS lekarz POZ ma możliwość szybkich konsultacji ze specjalistami AOS (w tym z wykorzystaniem telemedycyny).https://www.swiat-zdrowia.pl/przychodnia/PolimedicaZgierzWitkacegoOrganizacja POZ PLUS wyróżnia się racjonalną i zaplanowaną współpracą całego zespołu POZ PLUS, który składa się min. z lekarzy POZ, pielęgniarek, położnych, lekarzy specjalistów, edukatorów zdrowotnych, fizjoterapeutów, dietetyków, psychologów oraz koordynatorów.


W ramach programu pilotażowego POZ PLUS, oprócz dotychczasowych świadczeń w poradni POZ, pacjent może skorzystać z:


1. profilaktycznych badań bilansowych – zestaw wystandaryzowanych badań realizowanych w ramach profilaktyki chorób przewlekłych, wykonywany raz na pięć lat w pięcioletnich grupach wiekowych od 20 do 65 roku życia.

2. programu zarządzania chorobą – skoncentrowanie zespołu profesjonalistów medycznych na rzeczywistych potrzebach zdrowotnych pacjentów objętych opieką lekarza POZ oraz ich realizację w sposób kompleksowy, planowany, ciągły i zintegrowany.

Do programu zarządzania chorobą kwalifikują się pacjenci w wieku powyżej 18 roku życia z podejrzeniem lub rozpoznaną przynajmniej jedną chorobą przewlekłą: cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze samoistne, przewlekła niewydolność serca, utrwalone migotanie przedsionków, astma oskrzelowa, niedoczynność tarczycy, choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych, zespoły bólowe kręgosłupa.


Program pilotażowy POZ PLUS realizowany jest, w okresie od 01.07.2018 do 31.12.2019, w dwóch naszych przychodniach:


1. Elmed Szczytno Sp. z o.o.
Przychodnia Lekarska Elmed Orzyny
ul. Orzyny 32
12-120 Dźwierzuty
Tel. 89 621 15 08

2. Neuca Med Sp. z o.o.
Przychodnia Polimedica Zgierz
ul. Witkacego 2d
95-100 Zgierz
Tel. 42 715 26 69

Autor: FS