Przesiewowe badanie dna oka

Przesiewowe badanie dna oka jest prostym badaniem, wykonywanym przez okulistę.

Przesiewowe badanie dna oka jest prostym badaniem, wykonywanym przez okulistę.

Wskazania do badania: kardiolodzy często kierują na to badanie, aby ocenić zaawansowanie uszkodzeń narządów u chorych na nadciśnienie tętnicze czy cukrzycę. Okulista może wykryć zmiany na dnie oka wskazujące na powyższe choroby, a także stwierdzić zmiany miażdżycowe czy zatory charakterystyczne dla bakteryjnego zapalenia wsierdzia i skierować chorego do kardiologa.

Chorzy z jaskrą zawsze powinni poinformować o tym lekarza, gdyż rozszerzanie źrenic jest u nich ryzykowne. Każdy pacjent z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą powinien mieć wykonywane to badanie przynajmniej raz w roku.

Powikłania - w trakcie badania możemy odczuwać chwilowe olśnienie wywołane światłem wziernika, które po krótkiej chwili samoistnie przechodzi.

Autor: Daria Kaczmarek