Arsen wypływa na ryzyko wystąpienia raka jajnika

Każda kobieta powinna wykonać badania stężenia arsenu we krwi. W badaniach przeprowadzonych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych Read-Gene SA nieoczekiwanie wykryto ostatnio, że arsen należy do czynników bardzo mocno wpływających na ryzyko nowotworów złośliwych u kobiet w tym ryzyko raka jajnika.

Każda kobieta powinna wykonać badania stężenia arsenu we krwi. W badaniach przeprowadzonych przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych Read-Gene SA nieoczekiwanie wykryto ostatnio, że arsen należy do czynników bardzo mocno wpływających na ryzyko nowotworów złośliwych u kobiet w tym ryzyko raka jajnika.

Do badań zakwalifikowano wyjściowo zdrowe kobiety – 601 będących nosicielkami mutacji BRCA1 oraz 1702 w wieku powyżej 40 roku życia, u których mutacji w genie BRCA1 nie wykryto.

Grupy zostały objęte 4,5-letnią obserwacją, w trakcie której rozwinęły się łącznie 152 nowotwory w tym 98 raków piersi oraz 16 raków jajnika.

Wśród kobiet z mutacją w genie BRCA1 stwierdzono istotne ponad 4-krotnie obniżone ryzyko rozwoju raków przy stężeniu arsenu we krwi niższym niż 0,65 µg/l (OR=4,10; p=0,004; 95%CI: 1,10-19,50).

U kobiet bez mutacji wyniki są wyjątkowo atrakcyjne. Kobiety ze stężeniem arsenu we krwi poniżej 0,60 µg/l wykazują istotne blisko 30-krotnie obniżone ryzyko rozwoju raka (OR=29,50; p<0,0001; 95%CI: 4,10-212,00).

Na podstawie przeprowadzonych badań można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że badanie stężenia arsenu we krwi jest bardzo dobrym markerem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe wśród kobiet. Arsen jest rozpoznawany przez IARC jako pierwiastek powodujący nowotwory.Nie można jednak wykluczyć faktu, że arsen może być również markerem zanieczyszczenia środowiska: powietrza, wody, gleby a w konsekwencji również żywności. Produktami spożywczymi naturalnie zawierającymi wyższe stężenia arsenu są np. owoce morza, ryby morskie, ryż, kakao.

Nasze pilotażowe badania wskazują, że modyfikacja diety może z powodzeniem zmniejszyć stężenie arsenu w organizmie. Wydaje się jednak, że najbezpieczniejsze jest zadbanie o sytuację, w której nigdy, już od młodego wieku stężenie arsenu u kobiety nie przekracza 0,60 µg/l we krwi.

Każda kobieta powinna raz na rok wykonać badania kontrolne stężenia arsenu we krwi. Badania te można wykonać w sieci laboratoriów Diagnostyka. Do informacji o stężeniu arsenu załączane są zalecenia o ewentualnej modyfikacji diety.


Derkacz R.1,2, Marciniak W.1,2 Lubiński J. 1,2

1Centrum Badawczo-Rozwojowe Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych Read-Gene SA, Grzepnica

2Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Szczecin

Fot. Pixabay

Zobacz także:


Autor: Prof. dr hab.n.med. Jan Lubiński