Prawa pacjenta wynikające z konstytucji

Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji.

Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji.

Podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia - art. 68 ust. 1.

2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie - art. 68 ust. 2.

Autor: Daria Kaczmarek