Pożytek ze szkodliwej bakterii

Bakteria, która zagraża osobom chorym na mukowiscydozę może pomóc w zwalczaniu innych opornych na antybiotyki mikroorganizmów.

Bakteria, która zagraża osobom chorym na mukowiscydozę może pomóc w zwalczaniu innych opornych na antybiotyki mikroorganizmów.

Szerokie stosowanie antybiotyków ułatwia bakteriom wytworzenie mechanizmów ochronnych. Dlatego potrzebne są coraz to nowe rodzaje antybiotyków, na które jednak bakterie także się uodporniają. Pomoc może przyjść z zupełnie niespodziewanej strony.

Często występujące w glebie bakterie z rodzaju Burkholderia powodują ciężkie zapalenia płuc u osób z mukowiscydozą - chorobą genetyczną, w przebiegu której w płucach gromadzi się lepki śluz. Burkholderię trudno zwalczyć dostępnymi antybiotykami, jak jednak wykazali naukowcy z uniwersytetów Cardiff i Warwick, ona sama wytwarza antybiotyki skuteczne przeciw innym lekoopornym mikroorganizmom.

Zespół doktora Eshwara Mahenthiralingama z Cardiff badał Burkholderię przez ostatnie dziesięć lat. Analiza genomu poszczególnych szczepów występujących na świecie miała ułatwić ich zwalczanie. Badania ujawniły, że szczep Burkholderia ambifaria wytwarza dwa bardzo silne antybiotyki skuteczne przeciw takim bakteriom jak oporny na metycylinę gronkowiec złocisty (MRSA) czy Acinetobacter baumanii.

Chemiczną strukturę antybiotyków, zwanych enacyloksynami określili prof. Gregory Challis i dr Lijiang Song z University of Warwick. Okazało się, że to poliketydy - podobnie jak dobrze znana erytromycyna czy stosowana w leczeniu nowotworów doksorubina. Badania nad enzymami wykorzystywanymi przez Burkholderię do wytwarzania tych antybiotyków mogą pomóc w udoskonaleniu metod syntezy leków.

Autor: Świat Zdrowia, PAP