Potęga efektu placebo

Dla większości z nas efekt placebo jest synonimem siły pozytywnego myślenia; działa ponieważ wierzymy, że przyjmujemy prawdziwy lek - okazuje się, że rzeczywiście działa nawet, jeśli nikt nas nie oszukuje.

Dla większości z nas efekt placebo jest synonimem siły pozytywnego myślenia; działa ponieważ wierzymy, że przyjmujemy prawdziwy lek - okazuje się, że rzeczywiście działa nawet, jeśli nikt nas nie oszukuje.

Placebo to substancja obojętna, pozbawiona składników aktywnych nie mająca teoretycznie wpływu na stan zdrowia pacjenta. Zwykle jest używane w badaniach klinicznych jako próba kontrolna (podwójna ślepa), pomimo że jest pozbawione jakichkolwiek składników aktywnych wielu ludzi reaguje na nie poprawą stanu zdrowia. Chory nie wie, że otrzymuje placebo, a nie właściwy lek ponieważ jego wygląd, zapach, smak i konsystencja są takie same jak w "prawdziwym" leku. Siła efektu placebo jest na tyle duża, że według statystyk blisko połowa Amerykańskich lekarzy w niektórych sytuacjach podaje je niczego nie podejrzewającym pacjentom - z dobrym skutkiem.


Naukowcy postanowili zbadać efekt placebo rzetelnie i uczciwie bez oszukiwania uczestników - grupę 80 pacjentów z zespołem jelita drażliwego podzielili na pół - jedna grupa nie dostawała żadnych leków, druga otrzymywała przez trzy tygodnie dwa razy dziennie placebo - przedstawione przez naukowców pacjentom jako placebo właśnie, zwykłe pastylki cukrowe. Poinformowano uczestników, że tabletki są pozbawione składników aktywnych, a ich opakowania opatrzono etykietą z napisem "PLACEBO".

Po trzech tygodniach okazało się, że 59 proc. pacjentów przyjmujących placebo zgłosiło złagodzenie objawów choroby. Pacjenci przyjmujący je porównali efekty działania cukrowych pastylek do skuteczności najlepszych dostępnych na rynku leków stosowanych w leczeniu zespołu jelita drażliwego.

Autorzy badania byli zaskoczeni wynikami pracy, jak sami przyznali nie spodziewali się takiego wpływu placebo na zdrowie pacjentów. Jednak jak podkreślają ich eksperyment był przeprowadzony na małej grupie a fenomen placebo wymaga dalszych dokładnych badań. Niemniej jednak ich zdaniem odkrycie sugeruje, że efekt placebo polega nie tyle na sile pozytywnego myślenia i wiary w skuteczność leczenia, ile na przestrzeganiu rodzaju medycznego rytuału - rutyny przyjmowania tabletek. "To niesamowite - placebo może działać, nawet jeżeli pacjent wie, że przyjmuje placebo" - podsumowują naukowcy.

Autor: Świat Zdrowia, PAP