Pomoc bliźniemu

Stowarzyszenie Charytatywne POMOC BLIŹNIEMU im. Matki Teresy z Kalkuty mieści się w Warszawie, a jego prezesem jest pani Elżbieta Tyczko. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową i apolityczną. Zrzesza tych, którzy chcą poświęcić swój czas i umiejętności bliźniemu, będącemu w potrzebie i działać na zasadach „non profit”.

Stowarzyszenie Charytatywne POMOC BLIŹNIEMU im. Matki Teresy z Kalkuty mieści się w Warszawie, a jego prezesem jest pani Elżbieta Tyczko. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową i apolityczną. Zrzesza tych, którzy chcą poświęcić swój czas i umiejętności bliźniemu, będącemu w potrzebie i działać na zasadach „non profit”.

Pani Elżbieta Tyczko, która jest „w cywilu” dyrektorem warszawskiej Zaocznej Policealnej Szkoły Obsługi Turystycznej wyjaśnia: – Działamy w różnych regionach kraju. Między innymi w Kazimierzy Wielkiej, w Stalowej Woli czy w miejscowości Syberia. Dla mnie ważne są przede wszystkim dzieci, ale nie zapominamy o dorosłych. Wiele robimy dla społeczności lokalnych, dla seniorów. Zależy nam na integracji różnych środowisk.

Głównym celem tego warszawskiego Stowarzyszenia jest przede wszystkim praca z młodymi ludźmi, ich edukacja i uświadamianie zagrożeń płynących z uzależnień od nałogów: alkoholizmu, narkotyków, nikotyny. Istotą działania jest także profilaktyka i organizacja kolonii rehabilitacyjno-leczniczych i rekreacyjnych.

Stowarzyszenie działa od wielu lat, toteż ma na swoim koncie wiele ciekawych inicjatyw. Zorganizowało m.in. letni wypoczynek dla polskich dzieci z Ukrainy, a polskie dzieci niejeden raz zawiozło nad morze i w góry choćby do „zielonych szkół”. W tym roku zimą dzieciaki wypoczywały w Limanowej.

Ale nie tylko młodzież znajduje się w sferze zainteresowań Stowarzyszenia , które nie zapomina także o pomocy dla seniorów oraz dla przewlekle i terminalnie chorych, niepełnosprawnych czy dla samotnych matek. O nich wszystkich pamięta i stara się pomagać, zdobywając sponsorów i szukając osób, które zechcą się podzielić przysłowiową „kromką chleba”, ale także wiedzą i doświadczeniem.

Adres Stowarzyszenia Charytatywnego POMOC BLIŹNIEMU im. Matki Teresy z Kalkuty:
00-116 Warszawa
ul. Świętokrzyska 30/149
tel. 22 652 34 59
tel./fax: 22 652 34 58
kom: 603 192 207
elkomtur@wp.pl.

Autor: Bożenna Szymańska