Polki i profilaktyka

Co Polki wiedzą o profilaktyce raka szyjki macicy? Agencja badawcza IQS, na zlecenie Organizacji Kwiat Kobiecości, przeprowadziła badanie na próbie kobiet w wieku 20-45 lat, które są matkami dziecka do 1 r.ż., są w ciąży, bądź planują w ciągu najbliższego roku zajść w ciążę.

Co Polki wiedzą o profilaktyce raka szyjki macicy? Agencja badawcza IQS, na zlecenie Organizacji Kwiat Kobiecości, przeprowadziła badanie na próbie kobiet w wieku 20-45 lat, które są matkami dziecka do 1 r.ż., są w ciąży, bądź planują w ciągu najbliższego roku zajść w ciążę.

94 proc. Polek deklaruje, że co najmniej raz wykonało badanie cytologiczne

Ponad 80 proc. kobiet z badanej grupy wykonuje cytologię regularnie (co najmniej raz na 2 lata)

Obniża się średni wiek, w którym wykonywana jest pierwsza cytologia. W badanej grupie pierwsza cytologia najczęściej wiąże się z rozpoczęciem pożycia seksualnego. Stosunkowo często wykonywana jest także w okresie okołociążowym – w trakcie ciąży lub przed.

Lekarze rzadko informują pacjentki, że do tego badania należy się odpowiednio przygotować. Zdania na temat sposobu pobierania próbki do cytologii są podzielone. Niemal równie często kobiety wymieniają patyczek z wacikiem jak i specjalną szczoteczkę. Cytologia wodna jest bardzo słabo rozpowszechniona w świadomości kobiet. Jedynie 1 proc. badanych różnicuje obydwa te rodzaje cytologii.

Większość badanych jest świadoma, że cytologia jest podstawowym badaniem profilaktycznym w wykrywaniu raka szyjki macicy.

Z kolei badanie kolposkopii jest bardzo mało popularne, zarówno jeśli chodzi o wykonywanie tego badania, jak i ogólną wiedzę na jego temat. Połowa badanych kobiet w ogóle nie wie, że jest takie badanie, a te, które o nim słyszały często nie mają pojęcia do czego ono służy.

Mimo że co czwarta kobieta deklaruje, że wie co to jest kolposkopia, to ich deklaracja nie zawsze idzie w parze z faktyczną wiedzą – 36 proc. ankietowanych, którym wydaje się, że znają to badanie myli je z kolonoskopią.


Autor: badanie IQS dla Organizacji Kwiat Kobiecości