Polacy monitorują serca

Według danych Eurostatu choroby serca i układu krążenia są, obok nowotworów, najczęstszą przyczyną zgonów mieszkańców Europy. 

Według danych Eurostatu choroby serca i układu krążenia są, obok nowotworów, najczęstszą przyczyną zgonów mieszkańców Europy. 

Pierwszym przełomowym wydarzeniem w diagnostyce kardiologicznej była metoda Holtera - 24-godzinna rejestracja sygnału EKG. Z czasem możliwa stała się też wielodobowa diagnostyka, podczas której sygnał EKG jest na bieżąco przesyłany od pacjenta, przebywającego w dowolnym miejscu, do lekarza specjalisty.

 

Rozwiązania usprawniające diagnostykę powstają obecnie na całym świecie, w tym m.in. w Polsce, skąd wywodzi się najbardziej zaawansowany w obecnej chwili system do zdalnego monitorowania serca w czasie rzeczywistym, system PocketECG.

 

Wyniki badań generowane przez oprogramowanie systemu PocketECG prezentowane są w formie raportu opisującego występujące arytmie. Wygenerowane dobowe raporty z badania są analizowane i weryfikowane w centrach telemedycznych przez zespoły techników holterowskich, którzy przygotowują raporty diagnostyczne dla lekarzy. Lekarze mogą podpisywać raporty, wystawiać diagnozę i zarządzać badaniami swoich pacjentów zdalnie, także przez urządzenia mobilne, takie jak smartfon i tablet. 

 

Pierwszym przełomowym wydarzeniem w diagnostyce kardiologicznej była metoda Holtera - 24-godzinna rejestracja sygnału EKG. Z czasem możliwa stała się też wielodobowa diagnostyka, podczas której sygnał EKG jest na bieżąco przesyłany od pacjenta, przebywającego w dowolnym miejscu, do lekarza specjalisty.

 

Rozwiązania usprawniające diagnostykę powstają obecnie na całym świecie, w tym m.in. w Polsce, skąd wywodzi się najbardziej zaawansowany w obecnej chwili system do zdalnego monitorowania serca w czasie rzeczywistym, system PocketECG.

 

Wyniki badań generowane przez oprogramowanie systemu PocketECG prezentowane są w formie raportu opisującego występujące arytmie. Wygenerowane dobowe raporty z badania są analizowane i weryfikowane w centrach telemedycznych przez zespoły techników holterowskich, którzy przygotowują raporty diagnostyczne dla lekarzy. Lekarze mogą podpisywać raporty, wystawiać diagnozę i zarządzać badaniami swoich pacjentów zdalnie, także przez urządzenia mobilne, takie jak smartfon i tablet. 

 

Autor: Świat Zdrowia