Pierwszy w polsce ośrodek dawców szpiku

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie będzie pierwszym w Polsce ośrodkiem dawców szpiku do przeszczepów. Ministerstwo Zdrowia wydało tej lecznicy zgodę na prowadzenie takiej działalności.

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie będzie pierwszym w Polsce ośrodkiem dawców szpiku do przeszczepów. Ministerstwo Zdrowia wydało tej lecznicy zgodę na prowadzenie takiej działalności.

Tworzenie ośrodków dawców szpiku przewiduje ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Warszawski Instytut będzie pierwszym. Do zadań ośrodków należy m.in. rekrutowanie potencjalnych dawców szpiku oraz opieka nad dawcami związana z procedurą pobrania od nich szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.

MZ podkreśla, że Instytut posiada niezbędne kwalifikacje dotyczące personelu oraz stosowanych procedur medycznych. Osobom, które zgłoszą chęć zostania dawcą szpiku, ośrodek powinien zapewnić informacje na temat honorowego dawstwa dotyczące m.in. dostępności wykonania badań w pobliżu miejsca zamieszkania, i możliwych zagrożeń. Musi on także informować dawców o społecznych, etycznych, prawnych i zdrowotnych aspektach dawstwa szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Do zadań ośrodka należy także informowanie o skutkach zdrowotnych dla dawcy.

Minister zdrowia Ewa Kopacz zapowiedziała pod koniec stycznia, że w 2011 r. na transplantologię zostanie przeznaczonych 45 mln zł, czyli ponad dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Liczba potencjalnych dawców szpiku kostnego ma wzrosnąć do 30 tys. W 2006 w Polsce było zarejestrowanych 2,4 tys. potencjalnych dawców szpiku, w 2010 r. - ponad 27 tys.

Autor: Świat Zdrowia, PAP