Palący problem - stulejka

Stulejka jest dość częstym problemem medycznym u małych chłopców. Obecnie stosowane metody jej leczenia cechują się dużą skutecznością. Stulejka nabyta może pojawić się także u dorosłych.

Stulejka jest dość częstym problemem medycznym u małych chłopców. Obecnie stosowane metody jej leczenia cechują się dużą skutecznością. Stulejka nabyta może pojawić się także u dorosłych.

Czym jest stulejka?

Większość z nas rozumie to pojęcie jako niemożność odprowadzenia napletka. Jednak ze stulejką mamy do czynienia także wtedy, kiedy jest on wprawdzie odprowadzalny, ale z dużym trudem, bólem i możliwością uszkodzenia (np. pęknięcia skóry). Niekiedy także fałd jest dobrze ściągalny, ale w trakcie erekcji powoduje ucisk i ból.

Trzeba także zwrócić uwagę na fakt, że większość chłopców przychodzi na świat z fizjologicznym zwężeniem napletka. Jeśli umożliwia ono normalne oddawanie moczu i nie powoduje zakażeń – nie mamy się czym niepokoić. Jeśli od początku są z tym problemy, należy zgłosić ten fakt lekarzowi.

W trzecim roku życia można ściągnąć napletek już u 90 procent dzieci płci męskiej. Dlatego, jeśli u Twojego syna jest to niemożliwe, należy skonsultować się z lekarzem. Może potrzebuje jeszcze trochę czasu, a być może niezbędne okaże się leczenie.


Stulejka czy załupek?

Oba te pojęcia są często mylone. Załupek powstaje przy próbie odprowadzenia zwężonego napletka poza rowek zażołędny, przy niemożliwości ponownego ściągnięcia. Zaciśniecie napletka powoduje obrzęk i jeszcze bardziej utrudnia jakiekolwiek manewry oraz komplikuje leczenie. Dlatego przy zauważeniu trudności z odprowadzeniem fałdu skórnego prącia, należy skonsultować się z lekarzem i absolutnie nie wolno robić tego na siłę. W przypadku powstania załupka, należy niezwłocznie zgłosić się na pogotowie. Jeśli zrobimy to dostatecznie szybko, być może uda się rozwiązać problem zachowawczo (czyli nieoperacyjnie).


Pełna czy niepełna?

O stulejce pełnej mówimy, kiedy napletek nie pozwala odsłonić żołędzi. Z niepełną mamy do czynienia w trzech przypadkach: jeśli możliwe jest częściowe odsłonięcie żołędzi, możliwe jest pełne odsłonięcie żołędzi, ale tylko w stanie bez erekcji lub kiedy w trakcie erekcji napletek zaciska się w rowku zażołędnym.


Wrodzona czy nabyta?

U małych dzieci zwykle mamy do czynienia ze stulejką wrodzoną, czyli drobną wadą rozwojową. Stulejkę nabytą mogą powodować np. przebyte zakażenia, rozmaite problemy dermatologiczne, jak łuszczyca. Powstają wówczas zrosty, czy inne wykwity, które czynią odprowadzenie napletka znacznie utrudnionym lub wręcz niemożliwym. Taka stulejka może pojawić się także u dojrzałych mężczyzn, którzy wcześniej nie mieli tego typu problemów. Wymaga konsultacji lekarskiej.


Kto leczy stulejkę i w jaki sposób?

Ten problem medyczny leczy chirurg lub urolog (w wypadku dziecka chirurg lub urolog pediatra). Pierwszą konsultację warto jednak odbyć w lekarzem rodzinnym lub pediatrą, który wstępnie oceni problem i skieruje nas do właściwego specjalisty. Metoda leczenia zależy od typu stulejki, powikłań, wieku pacjenta i wielu innych czynników. Zwykle niezbędny jest zabieg operacyjny. W USA popularną metodą leczenia jest obrzezanie. W Polsce, ze względów kulturowych, wykonuje się je bardzo rzadko.


Powikłania stulejki

Stulejka powoduje nadmierne odkładanie mastki, co sprzyja zakażeniom i wielu innym powikłaniom. Jeśli utrudniony jest odpływ moczu, pacjent jest zmuszony oddawać go pod większym ciśnieniem, co ma wiele negatywnych następstw. Oczywisty jest również wpływ stulejki na życie seksualne u dorosłych.

Dobre nawyki

Kiedy ściągnięcie napletka jest już możliwe, należy nauczyć dziecko, aby odprowadzało go i dokładnie myło znajdujące się pod nim okolice. To zadanie rodziców – szczególnie taty, który wprowadza syna w męski świat. W ten sposób wyrabia bardzo korzystny nawyk, który szybko przerodzi się w potrzebę.

Wielu mężczyzn nie wie, że okolica przykryta napletkiem wymaga mycia. Są zdziwieni, kiedy uświadamia im to lekarz. Brak odpowiedniej higieny prącia i nagromadzenie mastki prowadzi do poważnych następstw. Są to na przykład zakażenia, zaczerwienienie i obrzęk okolic intymnych, które mogą być przenoszone na partnerkę. Niedostateczna higiena prącia jest też udokumentowanym czynnikiem ryzyka raka żołędzi.

Regularnie myjąc okolice intymne w prawidłowy sposób, mężczyzna może też wcześnie zauważyć niepokojące objawy – takie jak stulejka nabyta.


Autor: Marta Mozol-Jursza