Od 1 grudnia 2018 r. nie ma papierowych L-4. Obowiązują e-zwolnienia

Od 1 grudnia lekarze w całej Polsce muszą wystawiać zwolnienia lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej. E-zwolnienia to nie tylko ogromna wygoda. Pozwoli też uniknąć wielu błędów przy wystawianiu zaświadczenia.

Od 1 grudnia lekarze w całej Polsce muszą wystawiać zwolnienia lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej. E-zwolnienia to nie tylko ogromna wygoda. Pozwoli też uniknąć wielu błędów przy wystawianiu zaświadczenia.

Od 1 grudnia nie dostaniemy od lekarza papierowego zwolnienia lekarskiego, które umożliwia nam przerwę od pracy lub opiekę nad dzieckiem. Pracodawca na platformie usług elektronicznych ZUS będzie miał dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich.

Gdy lekarz wystawi e-ZLA, wtedy pacjent nie musi dostarczać zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) albo ZUS (osoby prowadzące działalność gospodarczą).

Pacjent, któremu lekarz wystawi e-zwolnienie lekarskie nie jest związany terminem 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Nie dotyczą go w związku z tym ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu. Konieczne jest natomiast przesłanie (złożenie) wniosku m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, występujących o zasiłek po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia) czy pracowników, którym ZUS a nie pracodawca wypłaca świadczenia chorobowe. Ubezpieczony może to zrobić korzystając ze swojego profilu na platformie ZUS. Wniosek w jego imieniu może także złożyć pracodawca, np. poprzez ZUS Z-3. Informacja o wystawieniu e-ZLA jest dostępna na profilu PUE ubezpieczonego.

Zwolnienie lekarskie elektroniczne. Jak to działa?

  1. Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA elektronicznie do ZUS (po jego cyfrowym podpisaniu).
  2. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (pracodawcy) na jego profilu elektronicznym ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego na platformie ZUS.
  3. Wzór zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego jest ustalony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


Lekarze mogą wystawić papierowe zwolnienia, wykorzystując wcześniej przygotowany wydruk z systemu elektronicznego, np. w razie braku prądu lub Internetu albo podczas nieprzewidzianych domowych wizyt, gdy nie będą mieli przy sobie żadnego urządzenia mobilnego. W tej sytuacji lekarze będą mieli trzy dni na wprowadzenie tego zaświadczenia do systemu elektronicznego.

Papierowy druk należy się też pracownikom najmniejszych firm (do pięciu osób), jeśli ich pracodawca nie korzysta ze specjalnego profilu w ZUS. Jeśli pracodawca nie będzie posiadał dostępu do profilu informacyjnego PUE ZUS, będzie zobowiązany do poinformowania pracownika w formie pisemnej w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu o obowiązku dostarczania mu przez ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego opatrzonego podpisem i pieczątką lekarza. Jeśli sytuacja ta ulegnie zmianie, pracodawca powinien poinformować o tym pracownika również w formie pisemnej w ciągu 7 dni.


Fot. Pixabay

Autor: IH