Nowe leki refundowane to korzyść dla pacjentów

Nowa lista leków refundowanych obowiązuje od 16 marca. Narodowy Fundusz Zdrowia pokryje koszty leczenia kolejnych grup osób z rzadkimi chorobami. Na liście refundacyjnej  po raz pierwszy znalazł się lek stosowany w terapii ADHD.

Nowa lista leków refundowanych obowiązuje od 16 marca. Narodowy Fundusz Zdrowia pokryje koszty leczenia kolejnych grup osób z rzadkimi chorobami. Na liście refundacyjnej  po raz pierwszy znalazł się lek stosowany w terapii ADHD.

Ogłoszona właśnie nowa lista leków refundowanych była spodziewana od paru miesięcy. Wyczekiwali jej zwłaszcza chorzy przewlekle, gdyż zgodnie z zapowiedziami zwiększa ona liczbę schorzeń zwalczanych środkami, za które pacjenci zapłacą ryczałtową cenę 3,20 zł. Ryczałt zapłacą osoby cierpiące z powodu 39 chorób przewlekłych, m.in. jaskry, astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, choroby Alzheimera, chorób psychicznych i upośledzenia umysłowego, osteoporozy, choroby i zespołu Parkinsona, padaczki czy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.


Resort zdrowia podjął również decyzję o finansowaniu leczenia kolejnych czterech chorób rzadkich: choroby Pompego, mukopolisacharydozy typu IV, mukopolisacharydozy typu II zwanej zespołem Huntera . Bezpłatny jest również lek stosowany w leczeniu dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem insulinopochodnego czynnika wzrostu.


Po raz pierwszy na tej liście znalazł się lek stosowany w terapii dzieci cierpiących na zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi, czyli ADHD. Tym samym ADHD został uznany ze chorobę przewlekłą. Specjaliści szacują, że wprowadzenie na listę refundacyjną leku na ADHD będzie kosztować 26 mln zł rocznie. Niestety, cena ryczałtowa (3,2 zł zamiast dotychczasowych 360 zł) dotyczy tylko osób do 18. roku życia. Tymczasem leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne w wielu przypadkach trwa znacznie dłużej niż do uzyskania formalnej pełnoletniości.

Na oczekiwanej przez pacjentów liście znalazło się również 200 nowych leków generycznych, które są zamiennikami preparatów oryginalnych, ale o zdecydowanie niższej cenie.

Zgodnie z prawem lista leków refundowanych powinna być zmieniana cztery razy w roku. W 2008 odbyło się to jednak tylko raz. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że w tym roku wykazy leków zostaną znowelizowane przynajmniej dwa razy. Kolejne korzystne dla pacjentów zmiany resort zapowiada na kwiecień.


Aktualną, szczegółową listę leków przepisywanych za opłatą ryczałtową można znaleźć w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Autor: Sybilla Walczyk