Nocny zawał

W jakich godzinach mechanizmy ochronne serca są najsłabsze? Odpowiedź brzmi: między 1.00 w nocy a 5.00 rano. 

W jakich godzinach mechanizmy ochronne serca są najsłabsze? Odpowiedź brzmi: między 1.00 w nocy a 5.00 rano. 

Do takich wniosków doszli naukowcy z USA. Przebadali oni 1031 pacjentów z ostrym zawałem serca, którzy zostali poddani zabiegowi angioplastyki naczyń wieńcowych od 1-6 godzin od wystąpienia niedokrwienia. Jeżeli zawał nastąpi w godzinach, kiedy serce jest najbardziej wrażliwe, zakres uszkodzeń będzie większy - nawet o 82 proc. Wówczas następują bowiem najpoważniejsze uszkodzenia mięśnia sercowego i duże zakłócenia funkcjonowania lewej komory.

 

Te wnioski być może przyczynią się do wynalezienia jeszcze skuteczniejszych leków, które będą chronić przed zawałem.

Autor: Świat Zdrowia