Niebezpieczna gra - stalking

Stalker to osoba, która świadomie i złośliwie nęka osobę ukochaną. Z rąk takiego właśnie stalkera zginęła była miss Agnieszka Kotlarczyk.

Stalker to osoba, która świadomie i złośliwie nęka osobę ukochaną. Z rąk takiego właśnie stalkera zginęła była miss Agnieszka Kotlarczyk.

Takie sytuacje nie zdarzają się tylko gwiazdom filmowym, mogą dotknąć każdego. Z badań wynika, że w większości przypadków stalkerami są mężczyźni. Ofiarami stalkingu padają zwykle kobiety między 18 a 29 rokiem życia. To właśnie okres poszukiwań partnera, randek, miłostek i wzajemnego kokietowania. Często zdarza się, że w efekcie tych poszukiwać, decydujemy się na rozstanie z dotychczasowym partnerem. Nie zawsze jednak osoba odrzucona przyjmuje do wiadomości rozstanie i nowe reguły gry. Zdarza się, że w imię wielkiej miłości śledzi, nęka, narzuca się i …niszczy drugą osobę. Stalking to również jeden ze sposobów "wyrównania rachunków" za doznane krzywdy i zranioną dumę.


Gry strategiczne

Starking przypomina zabawę w kotka i myszkę. Osoba nękana ucieka a prześladowca ją goni wymyślając coraz to nowe złośliwości. Stalker jest egoistą liczy się tylko jego pragnienie posiadania i zemsty. Po pewnym czasie ofiara jest zaszczuta, nie przestaje myśleć, o następnych posunięciach napastnika i zabezpiecza się, by ich uniknąć. Nie wychodzi z domu, porzuca pracę, unika ludzi. Pojawia się u niej wyczerpanie, a nawet depresja.


Jeśli jesteś ofiarą stalkera:

• jeśli nie chcesz kontynuować znajomości, powiedz "nie" jak najszybciej; odwlekanie może być odczytane jako zachęta;
• brak zainteresowania wyrażaj w sposób jasny i bezpośredni; "owijając w bawełnę" dajesz stalkerpwi możliwość zinterpretowania Twoich zachowań w nieodpowiedni sposób;
• unikaj wymówek typu: "jeszcze nie teraz", "daj mi trochę czasu", "nie jestem gotów", "możemy być tylko przyjaciółmi" - stwarzają wrażenie, ze ewentualny związek jest kwestią czasu lub kwestią usunięcia pewnych przeszkód;
• zerwij ze stalkerem wszelkie kontakty;
• nie usprawiedliwiaj się, nie bierz winy na siebie, nie przepraszaj, że nie możesz odwzajemnić uczuć;
• daj do zrozumienia, że oczekujesz rozsądnej reakcji; jeśli to możliwe spróbuj doprowadzić do sytuacji, w której druga strona ma wrażenie, że podejmuje decyzję o rozstaniu.


Stalking i prawo
W Polsce, podstawą do skonstruowania jakiejkolwiek odpowiedzialności sprawcy są odpowiednie zapisy Konstytucji RP. Dokładniej rzecz biorąc, chodzi o Art. 31 Konstytucji RP, który głosi:
§1.Wolność człowieka podlega ochronie prawnej
§ 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych(&)

Jeżeli chodzi o typy czynów karalnych oraz przepisy polskiego k.k. mogące mieć najpowszechniejsze zastosowanie przy orzekaniu w sprawach, które można określić jako dotyczące uporczywego nękania to z pewnością należą do nich, Art. 207 k.k., który brzmi:
§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawieni wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeśli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art.191 § a k.k. który stanowi, że:

Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 lat.

Autor: Daria Kaczmarek