Nie tak miało być... psychiczne skutki aborcji

Pomimo wielu mechanizmów obronnych, z których korzysta kobieta decydująca się na aborcję, wcześniej czy później, dają o sobie znać jej psychologiczne następstwa. Jakie?

Pomimo wielu mechanizmów obronnych, z których korzysta kobieta decydująca się na aborcję, wcześniej czy później, dają o sobie znać jej psychologiczne następstwa. Jakie?

obniżone poczucie wartości

Depresja, smutek, bezsenność, narastająca irytacja bądź niezdolność do normalnej aktywności wpływają na obniżone poczucie własnej wartości i brak zaufania do samej siebie. Skutkuje to częstym poniechaniem dotychczasowej aktywności, poczuciem zniechęcenia, beznadziei i przeświadczeniem o bezwartościowości swojego życia.


patologiczne poczucie winy

Własna sprawcza rola w całym wydarzeniu, niemożność opłakania dziecka podczas pogrzebu, tłumienie w sobie uczucia żalu z powodu lęku przed reakcją otoczenia przyczynia się do nieustannego odczuwania winy.


zaburzenia seksualne

U jednych kobiet przejawiają się jako oziębłość wynikająca z niemożności doświadczenia satysfakcji seksualnej, u drugich - jako nieustanne poszukiwanie nowych partnerów seksualnych. Wiąże się z tym kolejny bardzo częsty skutek aborcji - rozpad związku z dotychczasowym partnerem, co według badań dotyka aż 80 procent par, w których kobieta przerwała ciążę.


choroba psychiczna

Dokonanie aborcji wiąże się z wystąpieniem zaburzeń psychicznych. Z badań wynika, że u kobiet cierpiących na choroby psychiczne aborcja zaostrza przebieg dotychczasowych dolegliwości, zwłaszcza depresji, schizofrenii i zaburzeń nerwicowych. Kobiety po aborcji prawie cztery razy częściej trafiają do szpitali psychiatrycznych niż kobiety po porodzie. Im więcej razy kobieta przerwała ciążę, tym większe jest prawdopodobieństwo, że znajdzie się na oddziale psychiatrycznym.


zaburzona relacja z dziećmi

Kobiety po dokonaniu zabiegu rzadziej dotykają posiadane już dzieci z czułością oraz szybciej rezygnują z karmienia ich piersią, co może prowadzić do gorszego kontaktu emocjonalnego z dzieckiem. Często zdarza się też, że w okresie późniejszym kobiety te projektują na żyjące dziecko wyidealizowane cechy tego nieżyjącego - są wobec niego nadopiekuńcze i mają nierealistyczne lub wygórowane oczekiwania. Kiedy potomstwo nie spełnia tych oczekiwań, rodzi to frustrację, gniew, a nawet przemoc. Generalnie kobiety, które usunęły dziecko, znacznie częściej doświadczają złości, lęku i smutku niż te, które nigdy nie przerwały ciąży.


autoagresja

Kobiety dokonujące aborcji częściej dopuszczają się aktów autoagresji: nadużywają alkoholu, korzystają z narkotyków, szybko jeżdżą samochodem, samookaleczają się; 6 razy częściej popełniają samobójstwo, niż kobiety rodzące.

Autor: Andżelika Korczak-Urban, psycholog