Nie bój się depresji

Jest ona czwartym najpoważniejszym problem zdrowotnym na świecie. Jeszcze do niedawna była często lekceważona ze względu na brak wyraźnych przyczyn zachorowalności. Teraz jest inaczej.


Statystyki alarmują - około 15 proc. osób cierpiących na depresję odbiera sobie życie. Im więcej o niej wiemy, tym lepiej możemy przeciwstawić się jej niszczącej sile. Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji za główny cel swojej działalności przyjęło edukację społeczeństwa w zakresie przyczyn, skutków, objawów, przebiegu i leczenia depresji.


Rozwiać wątpliwości

Informacje na temat depresji powinny docierać do ludzi, którzy jeszcze nie zetknęli się z tą chorobą. W ten sposób można zapobiec szkodliwym stereotypom i obawom, które towarzyszą kontaktom z osobami chorymi. Najważniejsze jest uświadomienie, że zaburzenia psychiczne są uleczalne, a ludzie nimi dotknięci mogą funkcjonować w życiu społecznym i nie są gorsi od innych. Choroba może dotknąć każdego z nas lub z naszego najbliższego otoczenia i nie jest to powód do wstydu.

Upragnionym rezultatem działań będzie przeciwstawianie się spychaniu chorych na margines społeczny. W tym celu stowarzyszenie upowszechnia wiedzę o wszystkich, a szczególnie najnowszych metodach leczenia chorób psychicznych. Praktyczne realizowanie tych założeń odbywa się przez organizowanie akcji edukacyjnych na temat depresji i innych zaburzeń psychicznych.


Wszyscy potrzebują wsparcia

Pomoc osobom cierpiącym na depresję oraz ich rodzinom i bliskim to kolejny bardzo istotny element działalności stowarzyszenia. Najważniejsze, aby potrzebujący wsparcia mogli je znaleźć. Pierwszym krokiem może być kontakt z osobami kompetentnymi, np. przez telefon zaufania. Następnym etapem jest diagnoza i leczenie chorych w organizowanych nieodpłatnie ośrodkach diagnostyczno-terapeutycznych. Porady można też szukać w grupach wsparcia i grupach samopomocowych dla wszystkich potrzebujących.


Zdecydowane działania

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji stara się propagować i kształtować zachowania oraz styl życia korzystne dla zdrowia psychicznego. Jest to bardzo ważne, bo pozwoli zmniejszyć liczbę zachorowań. W tym celu SAPD stara się skupić wokół tej idei lekarzy i naukowców z kraju i zagranicy oraz inne osoby i instytucje mogące choć w najmniejszym stopniu pomóc w walce z tą groźną chorobą.

Stowarzyszeniu szczególnie zależy na lekarzach pierwszego kontaktu, gdyż większość pacjentów trafia najpierw do nich. Jest to tym ważniejsze, że stanowią oni 10-20 proc. pacjentów zgłaszających się do różnych instytucji podstawowej opieki zdrowotnej. Niestety, tylko u 25 proc. z nich są rozpoznawane zaburzenia depresyjne. A skuteczną pomoc uzyskuje jeszcze mniej. Najważniejsze jest, aby to zmienić.

Autor: Małgorzata Jaworska