Nie bój się depresji

Jest ona czwartym najpoważniejszym problem zdrowotnym na świecie. Jeszcze do niedawna była często lekceważona ze względu na brak wyraźnych przyczyn zachorowalności. Teraz jest inaczej.

Jest ona czwartym najpoważniejszym problem zdrowotnym na świecie. Jeszcze do niedawna była często lekceważona ze względu na brak wyraźnych przyczyn zachorowalności. Teraz jest inaczej.


Statystyki alarmują - około 15 proc. osób cierpiących na depresję odbiera sobie życie. Im więcej o niej wiemy, tym lepiej możemy przeciwstawić się jej niszczącej sile. Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji za główny cel swojej działalności przyjęło edukację społeczeństwa w zakresie przyczyn, skutków, objawów, przebiegu i leczenia depresji.


Rozwiać wątpliwości

Informacje na temat depresji powinny docierać do ludzi, którzy jeszcze nie zetknęli się z tą chorobą. W ten sposób można zapobiec szkodliwym stereotypom i obawom, które towarzyszą kontaktom z osobami chorymi. Najważniejsze jest uświadomienie, że zaburzenia psychiczne są uleczalne, a ludzie nimi dotknięci mogą funkcjonować w życiu społecznym i nie są gorsi od innych. Choroba może dotknąć każdego z nas lub z naszego najbliższego otoczenia i nie jest to powód do wstydu.

Upragnionym rezultatem działań będzie przeciwstawianie się spychaniu chorych na margines społeczny. W tym celu stowarzyszenie upowszechnia wiedzę o wszystkich, a szczególnie najnowszych metodach leczenia chorób psychicznych. Praktyczne realizowanie tych założeń odbywa się przez organizowanie akcji edukacyjnych na temat depresji i innych zaburzeń psychicznych.


Wszyscy potrzebują wsparcia

Pomoc osobom cierpiącym na depresję oraz ich rodzinom i bliskim to kolejny bardzo istotny element działalności stowarzyszenia. Najważniejsze, aby potrzebujący wsparcia mogli je znaleźć. Pierwszym krokiem może być kontakt z osobami kompetentnymi, np. przez telefon zaufania. Następnym etapem jest diagnoza i leczenie chorych w organizowanych nieodpłatnie ośrodkach diagnostyczno-terapeutycznych. Porady można też szukać w grupach wsparcia i grupach samopomocowych dla wszystkich potrzebujących.


Zdecydowane działania

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji stara się propagować i kształtować zachowania oraz styl życia korzystne dla zdrowia psychicznego. Jest to bardzo ważne, bo pozwoli zmniejszyć liczbę zachorowań. W tym celu SAPD stara się skupić wokół tej idei lekarzy i naukowców z kraju i zagranicy oraz inne osoby i instytucje mogące choć w najmniejszym stopniu pomóc w walce z tą groźną chorobą.

Stowarzyszeniu szczególnie zależy na lekarzach pierwszego kontaktu, gdyż większość pacjentów trafia najpierw do nich. Jest to tym ważniejsze, że stanowią oni 10-20 proc. pacjentów zgłaszających się do różnych instytucji podstawowej opieki zdrowotnej. Niestety, tylko u 25 proc. z nich są rozpoznawane zaburzenia depresyjne. A skuteczną pomoc uzyskuje jeszcze mniej. Najważniejsze jest, aby to zmienić.

Autor: Małgorzata Jaworska