Nefropatia

Jest to powikłanie cukrzycy dotyczące nerek.

Jest to powikłanie cukrzycy dotyczące nerek.

Nerki oczyszczają organizm z końcowych produktów przemiany materii. W wyniku filtracji mocz pozbawiany jest niemal całkowicie znajdujących się w nim cząsteczek białka. U niektórych chorych dochodzi jednak po dłuższym okresie trwania cukrzycy do zmian w nerkach, a wskutek tego do zaburzenia filtracji. Tę niewydolność nerek objawiającą się m.in. zwiększeniem się białka wydalanego z moczem nazywamy nefropatią cukrzycową.

Autor: Michał Szukała