Mistrzowie rewaskularyzacji - warsztaty EuroCTO po raz pierwszy w Polsce

W dniach 30 września - 1 października w Krakowie odbędą się 8th Experts „Live“ CTO Workshop. To wyjątkowe warsztaty dla kardiologów interwencyjnych z całej Europy. Warsztaty poświęcone są leczeniu przewlekle zamkniętych naczyń.

W dniach 30 września - 1 października w Krakowie odbędą się 8th Experts „Live“ CTO Workshop. To wyjątkowe warsztaty dla kardiologów interwencyjnych z całej Europy. Warsztaty poświęcone są leczeniu przewlekle zamkniętych naczyń.

To wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń i spotkania najwybitniejszych specjalistów w jednym miejscu. Warsztaty odbędą się w ICE w Krakowie.

EURO CTO CLUB powstał 14 grudnia 2006 r. z inicjatywy wybitnych kardiologów. Wśród nich był jeden Polak - prof. Dariusz Dudek, znany krakowski kardiolog. Klub stworzyli eksperci, którzy chcieli rozwijać swoją wiedzę i metody leczenia w zakresie przewlekle zamkniętych naczyń (CTO - chronic total occlusions). Celem i misją Klubu jest edukowanie kardiologów interwencyjnych i wymiana doświadczeń w zakresie rewaskularyzacji przewlekle zamkniętych naczyń. W obecnej chwili klub zrzesza 60 najlepszych operatorów w Europie, w tym trzech Polaków: prof. Jarosława Wójcika, prof. Leszka Bryniarskiego, i prof. Dariusza Dudka. EURO CTO CLUB jest miejscem bardzo elitarnym, mogą należeć do niego tylko kardiolodzy, którzy wykonali określoną ilość specjalistycznych zabiegów z najwyższą możliwą skutecznością. Dlatego Klub składa się z mistrzów kardiologii.

Jedną z aktywności, jakie prowadzi Klub wybitnych specjalistów są specjalne warsztaty poświęcone metodom leczenia przewlekle zamkniętych naczyń. Warsztaty odbywają się od 8 lat i każdego roku specjaliści spotykają się w innym mieście w Europie. W ubiegłym roku warsztaty odbyły się w Stambule. Pierwszy raz Klub podjął decyzję, aby wydarzenie odbyło się w Polsce. Warsztaty odbędą się w dniach 30 września - 1 października 2016 w ICE w Krakowie. Będzie to czas merytorycznych spotkań, zabiegów na żywo, rozwiązywania trudnych tematów i okazja do wspólnych dyskusji. Podczas dwóch dni warsztatów odbędzie się kilkanaście wykładów, zostanie w sumie pokazanych dziesięć zabiegów, a komentować je będą najlepsi z najlepszych z całej Europy. Zabiegi na żywo będą przeprowadzane i transmitowane w czasie rzeczywistym ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

  • Program zainteresuje bardzo doświadczonych operatorów (ekspertów), ale są w nim poruszone zagadnienia dla osób mniej doświadczonych oraz osób, które dopiero rozpoczynają lub zamierzają rozpocząć wykonywanie zabiegów udrożnień przewlekłych zamknięć tętnic wieńcowych (CTO) - wyjaśnia prof. Leszek Bryniarski, dyrektor warsztatów EURO CTO.

Tematyka warsztatów koncentruje się wokół rewaskularyzacji. W tym roku uwaga szczególnie zostanie zwrócona na rewaskularyzację całkowitą, która zdaniem specjalistów powinna stać się oddzielną procedurą medyczną. Całkowita rewaskularyzacja, a więc jednoczesne udrożnienie CTO i poszerzenie wszystkich naczyń wieńcowych są najlepszą metodą leczenia choroby niedokrwiennej serca.

  • Zabiegi udrożnienia CTO są określane jako ostatnia bariera do pokonania w kardiologii interwencyjnej. Są to zabiegi, które wymagają nie tylko odpowiedniego doświadczenia, ale i znajomości specjalistycznego sprzętu, specjalnych technik zabiegowych. Skuteczność udrożnień CTO wykonywanych przez kardiologów bez specjalnego przygotowania wynosi ok. 50 proc., natomiast wśród ekspertów przekracza ona 90 proc.! Stąd warsztaty są okazją dla nauki dla wszystkich kardiologów interwencyjnych. Poprawa skuteczności zabiegów przekłada się na poprawę rokowania pacjentów. Wiemy też z doświadczenia, że znajomość technik używanych w czasie udrożnień ułatwia wykonywanie innych zabiegów angioplastyki - mówi prof. Leszek Bryniarski, dyrektor warsztatów EURO CTO
  • Przewlekłe okluzje tętnic wieńcowych (CTO) to ostatni i najcięższy bastion choroby niedokrwiennej serca, z którym walczą kardiolodzy inwazyjni. Choć jest jedna definicja przewlekłej okluzji tętnic wieńcowych (CTO), to jednak obejmuje ona wiele różnych jej postaci. Od okluzji bardzo prostych, poprzez okluzje średniotrudne do ekstremalnie trudnych od strony zabiegowej. Te proste okluzje mogą być robione przez nieco mniej doświadczonych kardiologów inwazyjnych. Natomiast te najtrudniejsze zmiany mogą być robione tylko przez najbardziej doświadczonych i wyrafinowanych operatorów, którzy stosują coraz nowocześniejsze techniki oraz sprzęt. Dlatego takie warsztaty jak EuroCTO i ta wymiana doświadczeń między nami są takie ważne - tłumaczy prof. Jarosław Wójcik, dyrektor warsztatów EuroCTO w Krakowie.

Powierzenie Polsce organizacji tegorocznych warsztatów to ogromne wyróżnienie. Decyzja zapadła dwa lata temu podczas warsztatów w Madrycie. Zarząd uznał, że Polska i jej wybitni specjaliści najlepiej przygotują merytoryczne warsztaty. Zarząd docenił również polskich profesorów, powierzając im czuwanie nad przygotowaniami tego unikalnego na skalę Europy wydarzenia. To prof. Jarosław Wójcik z Lublina i prof. Leszek Bryniarski z Krakowa i zadbają o wysoki poziom merytoryczny i naukowy warsztatów.

Miesięcznik "Świat Zdrowia" jest patronem wydarzenia.

Autor: informacja prasowa