Mapa smaku w mózgu

Naukowcy stworzyli mapę mózgu myszy, na której widać, które grupy neuronów odpowiadają za rejestrację poszczególnych smaków. Ich wnioski publikuje tygodnik "Science". Na mapie znalazły się na razie cztery z pięciu podstawowych smaków: słodki, gorzki, słony i umami. Smaku kwaśnego na razie nie odnaleziono.

Receptory smaku znajdujące się na języku funkcjonują według schematu: jeden smak - jedna klasa komórek. Aktywacja wybranych receptorów u myszy sprawia, że wykazują one określone preferencje smakowe. Podejrzewając, że w mózgu również musi następować jakiś podział obowiązków pomiędzy neuronami rejestrującymi smaki, naukowcy postanowili poddać myszy kolejnym eksperymentom.

 

By sprawdzić, które neurony w mózgu ulegają aktywacji podczas ekspozycji na różne smaki, naukowcy z Narodowych Instytutów Zdrowia i Instytutu Medycznego Howarda Hughesa wykorzystali innowacyjną metodę dwufotonowego obrazowania wapnia. Aktywacja neuronu sprawia, że przez komórkę przebiega fala wapnia (jego poziom służy więc za wskaźnik aktywacji neuronu).

 

Do neuronów w mózgach myszy laboratoryjnych wprowadzony został fluorescencyjny barwnik, który powodował świecenie przy każdej aktywacji komórki. Pozwoliło to monitorować duże grupy neuronów jednocześnie, podczas gdy wcześniejsze metody umożliwiały obserwację jedynie kilku neuronów w tym samym czasie.

 

Okazało się, że w wyniku stymulacji receptorów na języku odpowiedzialnych za poszczególne smaki w mózgu następowała aktywacja różnych niezachodzących na siebie małych grup neuronów. Nie znaleziono jednak ośrodków reagujących na smak kwaśny. Prowadzący badania naukowcy, Charles Zuker i Nicholas Ryba podejrzewają, że rejestrujące go neurony mogą być zlokalizowane z dala od pozostałych.

 

Posiadając mapę smaku, naukowcy chcą zbadać w jaki sposób doznania smakowe współgrają z innymi doznaniami zmysłowymi, jak zapach i dotyk, a także odczuwaniem głodu czy naszymi oczekiwaniami dotyczącymi smaku konkretnych potraw.

Receptory smaku znajdujące się na języku funkcjonują według schematu: jeden smak - jedna klasa komórek. Aktywacja wybranych receptorów u myszy sprawia, że wykazują one określone preferencje smakowe. Podejrzewając, że w mózgu również musi następować jakiś podział obowiązków pomiędzy neuronami rejestrującymi smaki, naukowcy postanowili poddać myszy kolejnym eksperymentom.

 

By sprawdzić, które neurony w mózgu ulegają aktywacji podczas ekspozycji na różne smaki, naukowcy z Narodowych Instytutów Zdrowia i Instytutu Medycznego Howarda Hughesa wykorzystali innowacyjną metodę dwufotonowego obrazowania wapnia. Aktywacja neuronu sprawia, że przez komórkę przebiega fala wapnia (jego poziom służy więc za wskaźnik aktywacji neuronu).

 

Do neuronów w mózgach myszy laboratoryjnych wprowadzony został fluorescencyjny barwnik, który powodował świecenie przy każdej aktywacji komórki. Pozwoliło to monitorować duże grupy neuronów jednocześnie, podczas gdy wcześniejsze metody umożliwiały obserwację jedynie kilku neuronów w tym samym czasie.

 

Okazało się, że w wyniku stymulacji receptorów na języku odpowiedzialnych za poszczególne smaki w mózgu następowała aktywacja różnych niezachodzących na siebie małych grup neuronów. Nie znaleziono jednak ośrodków reagujących na smak kwaśny. Prowadzący badania naukowcy, Charles Zuker i Nicholas Ryba podejrzewają, że rejestrujące go neurony mogą być zlokalizowane z dala od pozostałych.

 

Posiadając mapę smaku, naukowcy chcą zbadać w jaki sposób doznania smakowe współgrają z innymi doznaniami zmysłowymi, jak zapach i dotyk, a także odczuwaniem głodu czy naszymi oczekiwaniami dotyczącymi smaku konkretnych potraw.

Autor: PAP