Mapa smaku w mózgu

Naukowcy stworzyli mapę mózgu myszy, na której widać, które grupy neuronów odpowiadają za rejestrację poszczególnych smaków. Ich wnioski publikuje tygodnik "Science". Na mapie znalazły się na razie cztery z pięciu podstawowych smaków: słodki, gorzki, słony i umami. Smaku kwaśnego na razie nie odnaleziono.

Naukowcy stworzyli mapę mózgu myszy, na której widać, które grupy neuronów odpowiadają za rejestrację poszczególnych smaków. Ich wnioski publikuje tygodnik "Science". Na mapie znalazły się na razie cztery z pięciu podstawowych smaków: słodki, gorzki, słony i umami. Smaku kwaśnego na razie nie odnaleziono.

Receptory smaku znajdujące się na języku funkcjonują według schematu: jeden smak - jedna klasa komórek. Aktywacja wybranych receptorów u myszy sprawia, że wykazują one określone preferencje smakowe. Podejrzewając, że w mózgu również musi następować jakiś podział obowiązków pomiędzy neuronami rejestrującymi smaki, naukowcy postanowili poddać myszy kolejnym eksperymentom.

 

By sprawdzić, które neurony w mózgu ulegają aktywacji podczas ekspozycji na różne smaki, naukowcy z Narodowych Instytutów Zdrowia i Instytutu Medycznego Howarda Hughesa wykorzystali innowacyjną metodę dwufotonowego obrazowania wapnia. Aktywacja neuronu sprawia, że przez komórkę przebiega fala wapnia (jego poziom służy więc za wskaźnik aktywacji neuronu).

 

Do neuronów w mózgach myszy laboratoryjnych wprowadzony został fluorescencyjny barwnik, który powodował świecenie przy każdej aktywacji komórki. Pozwoliło to monitorować duże grupy neuronów jednocześnie, podczas gdy wcześniejsze metody umożliwiały obserwację jedynie kilku neuronów w tym samym czasie.

 

Okazało się, że w wyniku stymulacji receptorów na języku odpowiedzialnych za poszczególne smaki w mózgu następowała aktywacja różnych niezachodzących na siebie małych grup neuronów. Nie znaleziono jednak ośrodków reagujących na smak kwaśny. Prowadzący badania naukowcy, Charles Zuker i Nicholas Ryba podejrzewają, że rejestrujące go neurony mogą być zlokalizowane z dala od pozostałych.

 

Posiadając mapę smaku, naukowcy chcą zbadać w jaki sposób doznania smakowe współgrają z innymi doznaniami zmysłowymi, jak zapach i dotyk, a także odczuwaniem głodu czy naszymi oczekiwaniami dotyczącymi smaku konkretnych potraw.

Receptory smaku znajdujące się na języku funkcjonują według schematu: jeden smak - jedna klasa komórek. Aktywacja wybranych receptorów u myszy sprawia, że wykazują one określone preferencje smakowe. Podejrzewając, że w mózgu również musi następować jakiś podział obowiązków pomiędzy neuronami rejestrującymi smaki, naukowcy postanowili poddać myszy kolejnym eksperymentom.

 

By sprawdzić, które neurony w mózgu ulegają aktywacji podczas ekspozycji na różne smaki, naukowcy z Narodowych Instytutów Zdrowia i Instytutu Medycznego Howarda Hughesa wykorzystali innowacyjną metodę dwufotonowego obrazowania wapnia. Aktywacja neuronu sprawia, że przez komórkę przebiega fala wapnia (jego poziom służy więc za wskaźnik aktywacji neuronu).

 

Do neuronów w mózgach myszy laboratoryjnych wprowadzony został fluorescencyjny barwnik, który powodował świecenie przy każdej aktywacji komórki. Pozwoliło to monitorować duże grupy neuronów jednocześnie, podczas gdy wcześniejsze metody umożliwiały obserwację jedynie kilku neuronów w tym samym czasie.

 

Okazało się, że w wyniku stymulacji receptorów na języku odpowiedzialnych za poszczególne smaki w mózgu następowała aktywacja różnych niezachodzących na siebie małych grup neuronów. Nie znaleziono jednak ośrodków reagujących na smak kwaśny. Prowadzący badania naukowcy, Charles Zuker i Nicholas Ryba podejrzewają, że rejestrujące go neurony mogą być zlokalizowane z dala od pozostałych.

 

Posiadając mapę smaku, naukowcy chcą zbadać w jaki sposób doznania smakowe współgrają z innymi doznaniami zmysłowymi, jak zapach i dotyk, a także odczuwaniem głodu czy naszymi oczekiwaniami dotyczącymi smaku konkretnych potraw.

Autor: PAP