Ludzki czy zadaniowy? - style kierowania

Sposób postępowania przełożonego wobec jego podwładnych ma odzwierciedlenie w wykonywanej pracy. Wpływa na motywację pracowników i ich podejście do obowiązków. Jakie style kierowania najczęściej wybiera pracodawca?

Sposób postępowania przełożonego wobec jego podwładnych ma odzwierciedlenie w wykonywanej pracy. Wpływa na motywację pracowników i ich podejście do obowiązków. Jakie style kierowania najczęściej wybiera pracodawca?

Celem kierowania jest osiągnięcie przez pracowników zamierzonych efektów. Skuteczne zarządzanie personelem to problem wielu kierowników. Nie wszyscy mają predyspozycje osobowościowe, by pełnić funkcję kierowniczą, dlatego borykają się z wieloma problemami.


Ludzki czy zadaniowy?

Podejście kierownika do pracy swoich podwładnych w dużym stopniu zależy od jego osobowości i wartości, jakimi się kierują w życiu. Dla osób nastawionych na zadaniowy typ pracy najważniejsze będzie osiąganie celów i realizacja zadań ściśle według planu. Stawiają oni przede wszystkim na efektywność. Niestety skrajnie zadaniowy styl kierowania może prowadzić do przewagi ilości nad jakością, jak również demotywacji pracowników.

Bardziej preferowane przez samych podwładnych jest tzw. podejście ludzkie. Przy dojściu do efektów pracy, pracodawca bierze pod uwagę przede wszystkim czynnik ludzki – pracownik musi mieć zapewnione odpowiednie narzędzia pracy, szkolenia i inne udogodnienia. Jest to podejście bardzo elastyczne i pozostawia się pracownikowi więcej swobody. Skrajnie ludzkie podejście do pracy może spowodować brak dyscypliny w pracy.


Swoboda - kontra - ścisły nadzór

Na przestrzeni lat specjaliści wyróżnili style zarządzania pracownikami. Najbardziej charakterystyczne typy kierowników, to:


Kierownik autokrata, który sam ustala cele i zadania dla swojego zespołu oraz sam dokonuje podziału pracy w zakresie ustalenia celów między uczestników grupy.


Kierownik demokrata, który zachęca grupę do podejmowania decyzji w zakresie ustalenia celów i zadań, a następnie do podziału czynności i ich realizacji. Jednocześnie sam bierze udział w pracy wykonywanej przez grupę.


Kierownik nieingerujący, który pozostawia członkom grupy maksymalną swobodę w ramach ustalania i realizacji zadań. Sam nie podejmuje żadnych decyzji, nie uczestniczy w pracach grupy i nie ocenia pracy podwładnych. Nie ma jednego najbardziej efektywnego wzoru kierowania. Najważniejsze to dopasować styl zarządzania personelem do konkretnej grupy osób, zadań, które wykonują i specyfiki branży. Coś, co sprawdzi się w jednym zespole może być nieskuteczne w innym.

Autor: Oprac.AŁ