Lekarze bez granic

Ratują zdrowie i życie ludzi w najdalszych zakątkach świata – na Haiti, walczą z epidemią cholery, w Afryce z AIDS i tyfusem.

Ratują zdrowie i życie ludzi w najdalszych zakątkach świata – na Haiti, walczą z epidemią cholery, w Afryce z AIDS i tyfusem.

Organizacja powstała, by pomagać ludziom bez względu na granice, z przekonania, że każdy ma prawo do opieki medycznej i prawo to jest ważniejsze niż granice państwowe. Lekarze – wolontariusze ryzykują życiem, by pomagać ludziom w strefach walk, często leczą w miejscach, w których nie ma już nikogo. Organizacja działa w ponad 80 krajach, w szczególności w krajach Trzeciego Świata oraz ogarniętych wojną. MSF (fr. Médecins Sans Frontières,) składa się z woluntariuszy oraz stałych pracowników i jest sponsorowana przez osoby prywatne, organizacje non-profit, firmy i rządy. W 1999 roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

Lekarze Bez Granic często protestują na forum ONZ przeciw zbrodniom wojennym w imieniu ludności pozbawionej własnej reprezentacji, np.: Czeczenii, Kosowa. Działają nie tylko w sytuacjach nagłych np. szerzącej się epidemii, ale też w przypadku endemii, czyli stałego występowania określonej choroby zakaźnej lub niezakaźnej wśród ludności tubylczej. Walczą więc z gruźlicą, śpiączką, malarią, żółtą febrą, odrą, cholerą, zapaleniem opon mózgowych, AIDS. Niosą także pomoc medyczną w obozach dla uchodźców, np.: w Sudanie.

Jedna trzecia wolontariuszy to lekarze, najczęściej interniści, pediatrzy, chirurdzy, anestezjolodzy. Kolejna jedna trzecia to personel medyczny (pielęgniarki, akuszerki, analitycy laboratoryjni, psycholodzy kliniczni itp.). Pozostała część to osoby odpowiedzialne za działania logistyczne i administratorzy.


Jak zostać wolontariuszem?

By zostać wolontariuszem należy udać się na spotkanie informacyjne bądź w paryskim centrum, bądź też w jednym z regionalnych ośrodków organizacji. Pod uwagę brane są następujące rzeczy:

- wykształcenie i doświadczenie

- język: niezbędna jest znajomość, co najmniej, jednego języka obcego

- wiek: ze względu na doświadczenie zawodowe wolontariusze zazwyczaj mają więcej niż 25 lat.


Adres ośrodka rekrutacyjnego:

Medecins Sans Frontičres
Service de Recrutement Actif - Bonnie Trickridge & Stephane Robin
8, rue Saint-Sabin
75544 Paris Cedex 11
e-mail: btrickridge@paris.msf.org oraz srobin@ paris.msf.org

Autor: Oprac. DK