Lecz nadciśnienie

Konsekwencje nieleczonego lub źle leczonego nadciśnienia to: udar mózgu, przerost lewej komory serca, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca i nerek, choroby naczyń obwodowych.

Konsekwencje nieleczonego lub źle leczonego nadciśnienia to: udar mózgu, przerost lewej komory serca, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca i nerek, choroby naczyń obwodowych.

Ochrona przed tymi chorobami polega na zmianie trybu życia oraz regularnym przyjmowaniu leków i współpracy z lekarzem. Nie wolno na własną rękę odstawiać leków ani zmieniać ich dawkowania. Jeśli po zażyciu leków samopoczucie jest gorsze lub nie ma poprawy we wskazaniach wysokości ciśnienia, trzeba jak najszybciej wrócić do lekarza z prośbą o modyfikację terapii.


Czytaj też:


>>> Nadciśnienie – czynniki ryzyka. Kto jest narażony na nadciśnienie tętnicze?


>>> Dieta na nadciśnienie i domowe metody na wysokie ciśnienie – najważniejsze zasady


>>> Nadciśnienie tętnicze – pierwsze objawy. Które objawy nadciśnienia wskazują na powikłania?


Jednym z poważniejszych zaniedbań pacjentów z nadciśnieniem jest rezygnacja z leczenia. Często pacjenci, którzy nie czują poprawy, przestają się leczyć. Po roku od diagnozy rzuca leczenie 20% pacjentów, po 9 latach – ponad 90%.

W zależności od liczby tabletek, które pacjent musi przyjąć w ciągu jednego dnia, zmienia się jego chęć współpracy z lekarzem. Zaledwie 30% spośród pacjentów przyjmujących dziennie 8 tabletek przestrzega zaleceń lekarza. Tymczasem, aż 70% pacjentów przyjmuje leki regularnie, zgodnie z zaleceniem lekarza, gdy terapia pozwala na przyjmowanie 1 tabletki dziennie.

Dlatego w krajach UE i w USA od wielu już lat lekarze preferują tzw. terapię złożoną, czyli kombinację dwóch leków w jednej tabletce. W krajach UE leki złożone zaleca 40% lekarzy, w Polsce zaledwie 0,5%.

Ogólnopolska Kampania „Lecz Nadciśnienie Skutecznie”, ma zwrócić uwagę na kontrolę nadciśnienia tętniczego, zmianę stylu życia, diety i regularnego przyjmowania leków.

Autor: Świat Zdrowia