Laseroterapia

Zabieg wprowadzono do leczenia w roku 1993, nadal jednak budzi liczne kontrowersje.

Zabieg wprowadzono do leczenia w roku 1993, nadal jednak budzi liczne kontrowersje.

Laseroterapia serca to nowa, rzadko stosowana metoda leczenia zaawansowanej choroby niedokrwiennej serca u osób, u których nie ma możliwości wykonania „by-passów” lub angioplastyki wieńcowej. Laseroterapię przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym, a polega na wytworzeniu przy pomocy lasera medycznego od 12 do 60 kanałów o średnicy 1 mm w mięśniu sercowym, wzdłuż tętnicy objętej zaawansowanym procesem miażdżycowym.

Celem zabiegu jest poprawa ukrwienia mięśnia sercowego i zmniejszenie dolegliwości bólowych. Jest to duża, skomplikowana operacja obarczona ryzykiem powikłań i zgonu w czasie jej trwania. Ryzyko to wynosi obecnie od kilku do 10 procent. Laseroterapia wiąże się z kilkudniowym pobytem w szpitalu na oddziale kardiochirurgicznym, a następnie kilkutygodniowej rehabilitacji. Poprawa samopoczucia następuje dopiero po kilku dniach lub nawet tygodniach.

Autor: Daria Kaczmarek