Łagodne guzy piersi

Kiedy wyczuwasz w swojej piersi grudkę, której wcześniej tam nie było, jest to dla Ciebie ogromny stres. Jednak większość zmian w gruczołach sutkowych ma łagodny charakter. U 30 procent kobiet, które stwierdzają guzek, nie ma żadnych zmian chorobowych.

Kiedy wyczuwasz w swojej piersi grudkę, której wcześniej tam nie było, jest to dla Ciebie ogromny stres. Jednak większość zmian w gruczołach sutkowych ma łagodny charakter. U 30 procent kobiet, które stwierdzają guzek, nie ma żadnych zmian chorobowych.

Samobadanie piersi

Jest wiele technik i szkół samobadania piersi. Ale tak naprawdę zasady są dwie. Po pierwsze należy badać piersi tak, aby żadnego miejsca nie pominąć, dokładnie i metodycznie, kawałek po kawałku. Po drugie należy robić to regularnie, zawsze w tym samym momencie cyklu. Na początku będziesz być może mieć wrażenie, że takie badanie nie ma sensu. Jednak po pewnym czasie nauczysz się jaką strukturę mają Twoje piersi i dzięki temu będziesz umiała potem znaleźć wszelkie ewentualne zmiany.

Pamiętaj że badania powinno składać się także z oglądania sutków i brodawek, porównywania ich oraz badania węzłów pachowych. Raz do roku Twoje piersi powinien zbadać lekarz. Nie wahaj się o to poprosić, jeśli sam tego nie zaproponuje.


Co świadczy o łagodności zmiany?

Jeśli kobieta jest bardzo młoda (20-30 lat), ryzyko zmiany złośliwej jest stosunkowo małe. Guzki łagodne są zwykle wyraźnie okrągłe, rosną bardzo powoli lub w ogóle nie wykazują wzrostu. Są przesuwalne względem otoczenia. Nie zmieniają wyglądu i kształtu piersi, nie powodują powiększenia węzłów chłonnych. W dotyku są raczej miękkie.
Jednak KAŻDY guzek, który u siebie zauważysz lub który wyczuje Twój partner, musi koniecznie zobaczyć lekarz! Dotyczy to także zmian o wymienionych powyżej cechach!


Proste zmiany włóknisto-torbielowate

Stanowią prawie 40 procent wszystkich zmian w kobiecych piersiach. Ich powstawanie jest wynikiem nieodpowiednich reakcji na hormony prawidłowego cyklu miesiączkowego zdrowej kobiety. Niektórzy lekarze uważają, że ich występowanie jest możliwym wariantem rozwojowym piersi, czyli nie uważają ich za patologię. Występują u kobiet w każdym wieku, zarówno matek, jak i tych, które nie mają dzieci. Nie zależą od karmienia piersią.

Zmiany włóknisto-torbielowate nieproliferujące (czyli nie rosnące) to torbiele i zwłóknienia. Pojęcie torbieli oznacza poszerzenie wypełnione płynem. Zmiany tego typu nie są groźne i zwykle nie trzeba ich usuwać (chyba, że ze względów kosmetycznych). Jednak zawsze należy dobrze zbadać, z czym mamy do czynienia. Dlatego konieczna jest wizyta u ginekologa, który zbada zmianę, zleci USG lub RTG piersi, ewentualnie biopsję.


Gruczolakowłókniak

Zmiany tego typu są bardzo powszechne. Zwykle pojawiają się u młodych kobiet, najczęściej w okolicach trzeciej dekady życia. Ich występowanie jest związane z nadmiarem estrogenów. Zwykle są pojedyncze, małe, przesuwalne względem otoczenia. Tuż przed miesiączką i w trakcie ciąży mogą się powiększać. Należy je obserwować, ale prawie nigdy nie ulegają zezłośliwieniu.


Guz liściasty

Guzy liściaste są znacznie rzadsze niż gruczolakowłókniaki. Guzy tego typu mogą nas nie na żarty przestraszyć. Choć są zwykle łagodne, osiągają duże rozmiary, zniekształcają i przepychają pierś. Z tego względu najczęściej wymagają chirurgicznego usunięcia.


Brodawczak wewnątrzprzewodowy

Guzy tego typu często dają widoczne objawy. Są to surowicze lub krwiste wycieki z piersi. Czasem mogą też powodować wciągnięcie brodawki sutkowej. W wypadku tych zmian należy bardzo dokładnie zbadać obie piersi. Większość guzów jest bowiem pojedyncza i nie ulegają one zezłośliwieniu. Jednak jeśli zmiany są mnogie, istnieje ryzyko zezłośliwienia. Dlatego należy wykluczyć występowanie więcej niż jednego ogniska brodawczaka. Takie guzy mogą być również podobne do raka brodawkowego. Dlatego wykrycie ich skłania do bardzo dokładnej diagnostyki.


Podsumowanie

Zmiany w piersiach są bardzo częste i przeważnie łagodne. Jednak nigdy nie powinnyśmy ich lekceważyć, ponieważ rak piersi jest najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych u kobiet. Dlatego samobadanie, kontrola u ginekologa oraz mammografia po 45 roku życia powinny być naszym nawykiem. Nowotwory wcześnie wykryte są wyleczalne.

Autor: Marta Mozol-Jursza