​Kolejny lek na astmę wycofany z obrotu

Główny Inspektorat Farmaceutyczny ostrzega i wycofuje dwie serie produktu leczniczego do inhalacji – stosowanego w leczeniu m.in. astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Główny Inspektorat Farmaceutyczny ostrzega i wycofuje dwie serie produktu leczniczego do inhalacji – stosowanego w leczeniu m.in. astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu dwóch serii produktu leczniczego Budixon Neb (Budesonidum).


To preparat stosowany w leczeniu takich chorób, jak astma oskrzelowa (gdy użycie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe), przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) oraz zespół krupu (ostre zapalenie krtani, oskrzeli i tchawicy).


Budixon Neb wycofany – numery i daty ważności wycofanych serii:

  • numer serii 1030118, z datą ważności 01.2020
  • numer serii 1030218, z datą ważności 01.2020


Budixon Neb – przyczyna wycofania

Decyzja o wycofaniu wskazanych partii leku została podjęta z powodu przekroczenia limitu zawartości substancji pokrewnych budezonidu.


Budezonid (budesonidum) jest substancją czynną leku – to glikokortykosteroid o miejscowym działaniu przeciwalergicznych, przeciwzapalnym oraz przeciwobrzękowym. Pozostałe składniki to: disodu edetynian, sodu chlorek, polisorbat 80, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, woda do wstrzykiwań.


W czerwcu 2019 Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu innego leku w postaci zawiesiny do nebulizacji - Benodilu, 1 lipca GIF informował o wycofaniu z obrotu trzech serii leków BDS N.Autor: Jacek Krajl