Karta EKUZ ważna przez trzy lata. Jak wyrobić EKUZ i jak korzystać?

Narodowy Fundusz Zdrowia wydłużył termin ważności EKUZ - Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Od 1 czerwca 2019 r. jest ona ważna trzy lata, a nie jak do tej pory - 18 miesięcy. Dłużej ważny EKUZ mogą otrzymać osoby zatrudnione, pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy. W przypadku dzieci i młodzieży do 18. roku życia, a także emerytów ważność karty nadal wynosić będzie pięć lat.

Narodowy Fundusz Zdrowia wydłużył termin ważności EKUZ - Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Od 1 czerwca 2019 r. jest ona ważna trzy lata, a nie jak do tej pory - 18 miesięcy. Dłużej ważny EKUZ mogą otrzymać osoby zatrudnione, pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy. W przypadku dzieci i młodzieży do 18. roku życia, a także emerytów ważność karty nadal wynosić będzie pięć lat.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie ważna przez 3 lata. Jak wyrobić EKUZ i jak z niego skorzystać?


Karta EKUZ na wakacje


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób ubezpieczonych do korzystania z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA - Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy danego kraju. Dzięki karcie możemy korzystać z opieki zdrowotnej w ramach NFZ nawet podczas wakacji poza granicami Polski.


Karta EKUZ umożliwia – w przypadku nagłego zachorowania za granicą – leczenie na zasadach takich, jakim podlegają ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym spędzamy wakacje.


Fot. nfz-poznan.pl


Gdzie złożyć wniosek o kartę EKUZ


Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ lub wysłać e-mailem, pocztą albo za pośrednictwem ePUAP do właściwego ze względu na miejsca zamieszkania oddziału wojewódzkiego. Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie i dla każdego członka rodziny odrębnie.


WAŻNE! Udając się na wyjazd poza granice Unii Europejskiej, należy mieć osobne ubezpieczenie.

Fot. 123RF

Autor: IH