Kardiowersja elektryczna

Kardiowersja elektryczna to zabieg przywracający prawidłowy rytm serca u chorych z migotaniem i trzepotaniem przedsionków, z częstoskurczami komorowymi i nadkomorowymi.

Kardiowersja elektryczna to zabieg przywracający prawidłowy rytm serca u chorych z migotaniem i trzepotaniem przedsionków, z częstoskurczami komorowymi i nadkomorowymi.

Jest to zabieg prosty i bezpieczny, wykonywany planowo, ale także w stanach zagrożenia życia. Polega na “przepuszczeniu” impulsu elektrycznego o małej energii przez serce pomiędzy elektrodami przyłożonymi do klatki piersiowej. Wskazaniem do kardiowersji elektrycznej są różne tachyarytmie.

Powikłania: oparzenie skóry w miejscu przyłożenia elektrod, rzadko udar mózgu.

Autor: Daria Kaczmarek