Kardiomiopatia

Polega na powiększeniu, przeroście mięśnia sercowego lub sztywności komór serca.

Polega na powiększeniu, przeroście mięśnia sercowego lub sztywności komór serca.

Kardiomopatia może mieć podłoże genetyczne, powstaje też na skutek infekcji, czynników toksycznych (alkohol, leki, toksyny), zaburzeń hormonalnych czy na skutek chorób nowotworowych i reumatycznych.

Wyróżnia się 3 główne typy kardiomiopatii: rozstrzeniową (polega na znacznym poszerzeniu jam serca), przerostową (uwarunkowaną genetycznie, powodującą znaczny, niesymetryczny przerost ścian lewej komory serca) i restrykcyjną (polega na znacznym usztywnieniu ścian komór serca). Każda z nich jest niejednorodną jednostką chorobową i zawiera podtypy.

Kardiomiopatia wyklucza uprawianie sportów wysiłkowych ze względu na ryzyko śmierci.

Autor: Daria Kaczmarek