Kardiologia prewencyjna - krakowska konferencja.

III Konferencja Naukowa Sekcji Epidemiologii i Prewencji w Krakowie to jedna z największych konferencji w kraju, poświęcona zagadnieniom kardiologii prewencyjnej. Zapraszamy 12-13 listopada 2010.

III Konferencja Naukowa Sekcji Epidemiologii i Prewencji w Krakowie to jedna z największych konferencji w kraju, poświęcona zagadnieniom kardiologii prewencyjnej. Zapraszamy 12-13 listopada 2010.

W ramach konferencji wystąpi m.in. prezes zarządu PTK prof. Waldemar Banasiak i gość specjalny prezes European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR) - pan Stephan Gielen. Nawiązana została również współpraca z Polskim Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.


W czasie Konferencji omówione zostaną najnowsze doniesienia z zakresu szeroko rozumianej kardiologii prewencyjnej. Poszczególne wykłady dotyczyć będą zarówno klasycznych, jak i „nowych” czynników ryzyka w różnych sytuacjach klinicznych. Omawiane będą kwestie nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, farmakoterapii w prewencji wtórnej choroby niedokrwiennej serca, czy leczenia pacjentów po udarze mózgu.


W czasie tegorocznej Konferencji szczególnie dużo miejsca poświęconych zostanie lipidom i ich roli w patogenezie i profilaktyce chorób układu krążenia. Ponadto, zorganizowane zostaną warsztaty dla lekarzy rodzinnych oraz internistów. Tematami warsztatów będą między innymi: „Trudny pacjent z hiperlipidemią”, „Trudny pacjent z nadciśnieniem tętniczym”, „Trudny pacjent z chorobą niedokrwienną serca”.


Ponadto, zorganizowane zostaną warsztaty dla lekarzy rodzinnych oraz internistów. Spodziewanych jest ponad 200 lekarzy z całej Polski.

Autor: Świat Zdrowia