​Jak rozpoznać chorobę Alzheimera? 7 alarmujących symptomów

Jakie są pierwsze objawy choroby Alzheimera? Najczęściej występują problemy z pamięcią krótkotrwałą – w początkowym stadium choroby można zaobserwować zmianę osobowości i zamianę zachowań.

Jakie są pierwsze objawy choroby Alzheimera? Najczęściej występują problemy z pamięcią krótkotrwałą – w początkowym stadium choroby można zaobserwować zmianę osobowości i zamianę zachowań.


Choroba Alzheimera, zaliczana do grupy zaburzeń otępiennych, jest postępującą i nieuleczalną chorobą neurodegeneracyjną. Ryzyko choroby najczęściej występuje u osób po 65. roku życia – częściej chorują kobiety. Czynnikami ryzyka są niektóre dolegliwości (nadciśnienie tętnicze; niewydolność serca; cukrzyca typu 2.; otyłość). Szacuje się, że ok. 1,5-5 proc. przypadków choroby Alzheimera występuje rodzinnie.


Choroba Alzheimera – pierwsze objawy

1. Problemy z pamięcią krótkotrwałą

To często jeden z pierwszych zwiastunów choroby. Pacjenci zapominają, co przed chwilą powiedzieli - nawet w czasie jednej rozmowy mogą powtarzać kilka razy te same kwestie. Zdarza się, że osoby z chorobą Alzheimera w początkowej fazie dokładają przedmioty w nietypowe miejsca – i mają później problemy z ich znalezieniem. Zdarza się również tracenie wątku w trakcie rozmowy. Pojawiają się też trudności z odtworzeniem zdarzeń sprzed kilku godzin.


2. Zmiana zachowania, napady agresji

W pierwszym etapie choroby szczególnie bliscy osoby chorej mogą zaobserwować zmianę osobowości i zmianę zachowań. Występują wahania nastroju - od radości i śmiechu w nieodpowiednich sytuacjach po napady agresji słownej.


3. Problem z uczeniem się nowych rzeczy

Częstym objawem choroby Alzheimera są trudności w uczeniu się nowych rzeczy. Każda nowa czynność (np. obsługa nowej funkcji w telefonie lub obsługa nowego urządzenia w domu) może sprawić problem i wyprowadzić osobę chorą z równowagi.


4. Zaburzenia orientacji czasoprzestrzennej

Problem z orientacją czasoprzestrzenną w chorobie Alzheimera może polegać na gubieniu się w dobrze znanym otoczeniu – czasami występuje też problem z powrotem do domu.


5. Powtarzanie już wykonanych czynności

W pierwszym stadium choroby zdarza się, że chory powtarza czynności wykonane kilka godzin wcześniej – to niebezpieczne szczególnie w przypadku przyjmowania leków na inne choroby (istnieje ryzyko przyjęcia podwójnej dawki).


6. Apatia i przygnębienie

Osoba z chorobą Alzheimera w początkowej fazie choroby traci pewność siebie - niechęci do wykonywania codziennych czynności mogą towarzyszyć stany depresyjne, apatia, złość, przygnębienie.


7. Osłabienie zainteresowań

Dostrzegalnym przez bliskich pierwszym symptomem choroby Alzheimera może być osłabienie zainteresowań. Często chory zrywa też relacje z rodziną i przyjaciółmi (np. dużo rzadziej dzwoni lub nie odbiera telefonów, nie wychodzi z inicjatywą spotkań lub znajduje wymówki na to, by się nie spotykać z bliskimi).

Autor: Jacek Krajl