Jak rozmawiać z dzieckiem o seksie?

O ciele i potrzebach seksualnych powinno się rozmawiać z dziećmi najpóźniej wtedy, kiedy o to zapytają. Oznacza to, że nie wolno rodzicom  takich pytań lekceważyć. Jak się do tego przygotować?

O ciele i potrzebach seksualnych powinno się rozmawiać z dziećmi najpóźniej wtedy, kiedy o to zapytają. Oznacza to, że nie wolno rodzicom  takich pytań lekceważyć. Jak się do tego przygotować?

Bądź przygotowany

Wiedz, że wcześniej, czy później twoje dziecko zacznie zadawać Tobie pytania dotyczące seksu. By nie być zaskoczonym, możesz przygotować się do takiej rozmowy. Pomocna będzie rozmowa z innymi rodzicami, którzy poradzili sobie już z tym tematem lub zapoznanie się z fachową literaturą.


Mów jasno

Wypowiedzi powinny być oczywiście dostosowane do wieku dziecka i zgodne z prawdą. W trakcie rozmowy należy dziecko traktować jak dojrzałego partnera i w żadnym razie nie infantylizować podejmowanych kwestii. Najlepsza dla dziecka jest rzeczowa, merytoryczna informacja pozbawiona wartościowania. Warto wspomóc się ilustracjami z książek dla dzieci.


Wykorzystuj sytuacje spontaniczne

Poza bezpośrednimi pytaniami dziecka do podjęcia rozmowy na tematy związane z rozwojem seksualnym warto wykorzystać również sytuacje, w których dziecko np. przyniesie jakieś konkretne problemy z przedszkola, szkoły lub podwórka. Kontakt z rówieśnikami najczęściej polega na wymienianiu się zasłyszanymi informacjami, czasami podsłuchanymi od starszych kolegów lub dorosłych. Daną rozmowę może także zainicjować scena z filmu, który oglądasz razem z dzieckiem.


Pokaż zalety ciała

Aby wyrobić w dziecku pozytywny stosunek do seksualnej sfery życia, należy pomóc mu zaakceptować własne ciało takim, jakim ono jest - w całości, bez skupiania się na poszczególnych jego elementach. Dobrze uzmysłowić dziecku, że takie tematy jak zdrowie, sport, czy różnego rodzaju hobby są również związane z kondycją ciała.


Pamiętaj o istocie sprawy

Rozmowa o seksie to tak naprawdę rozmowa o jednej ze stron miłości. Oprócz technicznej strony wyjaśniającej powstawanie dzieci, dobrze jest podkreślić dziecku, że towarzyszy temu wiele ciepłych uczuć. Dzieciom potrzebne jest przekonanie, że rodziców łączy coś silnego, dobrego i trwałego. To daje im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Nie wahajmy się więc powiedzieć, że kiedy mama z tatą się kochają, to jest im bardzo, bardzo dobrze.


Nie uciekaj

Absolutnie niedozwolone jest uciekanie od odpowiedzi na pytania dotyczące sfery seksualnej człowieka, jak również próba ich zbytniego upraszczania. Czasami rodzic zaskoczony danym pytaniem, zbywa dziecko mówiąc, że kiedy indziej o tym porozmawiamy lub, że to są tematy dla dorosłych. Taka reakcja może spowodować, że dziecko będzie podchodzić do spraw związanych z własną seksualnością w sposób podejrzliwy i nieufny.

Autor: Andżelika Korczak-Urban, psycholog