Jak pomóc dziecku przeżyć rozwód?

To, w jaki sposób dziecko powraca do równowagi po bolesnym wydarzeniu, jakim jest rozstanie rodziców, zależy przede wszystkim od dorosłych. Jak można wspierać dziecko?

To, w jaki sposób dziecko powraca do równowagi po bolesnym wydarzeniu, jakim jest rozstanie rodziców, zależy przede wszystkim od dorosłych. Jak można wspierać dziecko?

Pomóż poradzić sobie z emocjami

Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców czuje emocjonalny chaos. Z jednej strony może poczuć ulgę, jeśli sytuacja w domu przed rozwodem wyglądała źle, z drugiej pragnie, by rodzic, który odszedł wrócił. Cała ta sytuacja sprawia, że dziecko może czuć się niepewne i nie umie sobie wyobrazić przyszłości. Najczęściej czuje lęk przed opuszczeniem. Dlatego, kiedy reaguje paniką, gdy np. matka wychodzi z domu, należy zapewniać, że nigdy się go nie opuści. Prawdopodobnie to zapewnienie trzeba będzie wielokrotnie powtarzać.


Wyjaśnij powody rozwodu

Dziecko często sobie przypisuje winę za rozwód rodziców. Przypomina sobie wszystkie momenty, kiedy było niegrzeczne i złościło się na rodzica. W tej sytuacji należy wytłumaczyć mu dlaczego rodzice się rozstają i dobitnie podkreślić, że wina nie leży po jego stronie. Należy też zaznaczyć, iż rozwód jest faktem i nic go już nie może zmienić. W tym miejscu konieczne jest podkreślenie, iż małżonkowie biorą rozwód z sobą, ale nigdy nie biorą rozwodu z dzieckiem i do końca życia oboje będą jego rodzicami.


Rozmawiaj

Rozmawiając z dzieckiem staraj się wyrażać w sposób zrozumiały. Wyjaśnij znaczenie takich słów, jak sąd, adwokat, sala sądowa. Omów z dzieckiem jak będzie wyglądało wasze życie w nowej sytuacji – gdzie będzie mieszkać, gdzie będą jego rzeczy i zabawki, jak często i gdzie będzie się spotykać z drugim rodzicem itp.


Obiecuj realne rzeczy

Nigdy nie czyń obietnic, których nie jesteś w stanie dotrzymać. Bardzo często dzieci cierpią z powodu tego, iż rodzic nie zjawia się na umówione spotkanie, czy w ostatniej chwili przekłada jego termin.


Nie wciągaj w walkę

Błędem rozwodzących się rodziców jest wciąganie dziecka w walkę między sobą. Rodzice zadają wtedy pytania typu: „ a kogo kochasz bardziej?”, „kogo wybierasz?”. Nie zmuszaj dziecka do wybierania między wami i nie narzucaj mu poczucia, że wobec Ciebie jest nielojalne, kiedy dobrze się czuje z Twoim byłym partnerem.


Nie wprowadzaj innych zmian

Staraj się jak najmniej zmieniać w życiu swego dziecka – sama reorganizacja rodziny jest ogromną zmianą. Niech więc – jeśli to będzie możliwe – dziecko nie zmienia miejsca zamieszkania czy szkoły. Gdy musisz zmienić miejsce zamieszkania zadbaj o to, by jego rzeczy i zabawki zostały przeniesione, a dziecko pomogło Ci w urządzeniu i dekoracji nowego miejsca.

Autor: Andżelika Korczak-Urban, psycholog