Jak nie dać się mobbingowi?

Mobbing to przede wszystkim upokarzanie, dręczenie, poniżanie pracownika przez pracodawcę albo przez współpracowników. Jak pomóc ofierze mobbingu, która ze strachu przed utratą pracy, boi się  zadbać o swoje prawa?

Mobbing to przede wszystkim upokarzanie, dręczenie, poniżanie pracownika przez pracodawcę albo przez współpracowników. Jak pomóc ofierze mobbingu, która ze strachu przed utratą pracy, boi się  zadbać o swoje prawa?

odzyskanie kontroli

Pracownik musi zdać sobie sprawę, że stał się ofiarą. Krytyka i oskarżenia ze strony prześladowcy pod adresem podwładnego są projekcją tj. próbą przerzucenia jego własnych słabości na niewinną osobę. W związku z tym nie jest wstydem zwrócenie się o pomoc.


zaplanowanie strategii obrony

Warto jest dowiedzieć się jak najwięcej o problemie „mobbingu”, np. jakie są przepisy mające zapobiegać nękaniu w danym miejscu pracy. Czy podobny problem pojawił się już wcześniej i jak został rozwiązany. Dla swojego spokoju, w szczególnie drastycznych przypadkach warto skorzystać z pomocy prawnej.


podjęcie działania:

- notowanie - warto spisywać wszystkie przypadki prześladowania, jeśli dojdzie do postępowania dyscyplinarnego będą dowodem

- znalezienie sojusznika (najlepiej na wyższym stanowisku) - który uwierzy pracownikowi, a nie prześladowcy, dobrze jest także zbudować sieć wsparcia wśród kolegów, jednocześnie mając świadomość, że inni mogą nie chcieć, jak to się mówi wtykać nosa w nie swoje sprawy

- wizyta u lekarza – w celu posiadania podstaw do ubiegania się o odszkodowanie, warto posiadać medyczne poświadczenie, że mobbing w pracy był przyczyną trwałych uszczerbków na zdrowiu psychicznym i fizycznym

- zadecydowanie o odejściu, dobrze jest mieć cały czas na uwadze, że jest to decyzja podjęta ze względu na siebie i swoje zdrowie; należy poinformować pracodawcę o prawdziwych powodach swojego zwolnienia uprzednio zabezpieczając sobie otrzymanie pozytywnych referencji


mobbing w kodeksie pracy

Jeżeli pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, to podwładny - ofiara mobbingu może odwołać się do kodeksu pracy. Obowiązujące przepisy dają kilka możliwości. Można:

-rozwiązać umowę z winy pracodawcy z powodu ciężkiego naruszenia przez niego obowiązków i wystąpić z pozwem do sądu pracy, żądając odszkodowania

-wymagać się od firmy zadośćuczynienia finansowego za doznaną krzywdę, łącznie z pokryciem kosztów leczenia

- zgłosić sprawę prokuratorowi, ponieważ zgodnie z kodeksem karnym mobbing jest karalny i grozi za niego kara grzywny lub ograniczenia wolności do dwóch lat. Także pewne jego przejawy mogą być zakwalifikowane jako przestępstwo (np. zniesławienie, zniewagi).

Autor: Andżelika Korczak-Urban, psycholog