​Jak długo trwa choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera to nieuleczalna choroba neurodegeneracyjna, której przebieg można podzielić na: fazę poprzedzającą demencję, fazę demencji oraz zaawansowane stadium choroby, w czasie którego osoba chora nie jest w stanie poradzić sobie z prostymi czynnościami bez wsparcia.

Choroba Alzheimera to nieuleczalna choroba neurodegeneracyjna, której przebieg można podzielić na: fazę poprzedzającą demencję, fazę demencji oraz zaawansowane stadium choroby, w czasie którego osoba chora nie jest w stanie poradzić sobie z prostymi czynnościami bez wsparcia.


Choroba Alzheimera – ile trwają etapy choroby?

Każdy przypadek choroby Alzheimera jest inny – czas trwania choroby zależy m.in. od kultury życia chorego, momentu wykrycia pierwszych objawów, rodzaju wdrożonego leczenia. Im wcześniejszy początek choroby, tym dłużej ona trwa. Przewidywana długość życia osób z chorobą Alzheimera jest krótsza – średnia długość życia od momentu rozpoznania choroby to 8-14 lat.


  • Łagodny etap choroby Alzheimera trwa od 2 do 4 lat bez leczenia;
  • Faza średniego nasilenia objawów trwa do ok. 8 lat.
  • Faza trzecia może trwać od 1 roku do 3 lat.

Choroba Alzheimera – etapy wg wg Barry’ego Reisberga

Barry Reisberg, psychiatra z uniwersytetu w Nowym Jorku, podzielił przebieg choroby Alzheimera na 7 etapów. Skala Reisberga znana jest pod nazwą GDS – Global Deterioration Scale for Assessment of Primary Degenerative Dementia, czyli Skala Ogólna Deterioracji. W kolejnych etapach choroby Alzheimera pojawiają się nieco inne objawy lub intensyfikują się zaburzenia funkcji poznawczych występujące w pierwszej fazie choroby.


Etap 1. – brak zauważalnych objawów – nawet w wywiad lekarski na tym etapie nie pomoże w wykryciu choroby.


Etap 2. – łagodne i okresowe zaburzenia pamięci, sporadyczne gubienie przedmiotów.


Etap 3. – zaburzenia poznawcze w stopniu łagodnym, problemy z odtworzeniem i interpretacją dopiero poznanej treści; problemy z koncentracją, sporadyczne uczucie niepokoju.


Etap 4. – zaburzenia poznawcze w stopniu umiarkowanym, problemy z pamięcią krótkotrwałą, problemy z prostymi rachunkami, wycofanie się z kontaktów z bliskimi, porzucenie pasji.


Etap 5. – zaburzenia poznawcze w stopniu średnim i zaawansowanym, problemy z samodzielnością w wielu codziennych obowiązkach (np. problem z wybraniem ubrań), problemy z prostymi rachunkami.


Etap 6. – zaburzenia poznawcze w stopniu zaawansowanym, problem z rozpoznaniem bliskiego otoczenia, poważne problemy z pamięcią, złudzenia i omamy – zarówno słuchowe, jak i wzrokowe.


Etap 7. – zaburzenia poznawcze w stopniu ciężkim, chorzy nie są w stanie funkcjonować samodzielnie – wymagają pomocy w codziennych czynnościach (jedzenie, korzystanie z toalety); występują problemy z płynnością mowy i połykaniem; siedzący tryb życia, problem z chodzeniem.


Autor: Jacek Krajl