​Holter EKG (badanie holterowskie EKG) – jak przebiega?

Badanie holter EKG (elektrokardiogram rejestrowany metodą Holtera; monitorowanie EKG metodą Holtera) jest badaniem sprawdzającym aktywność serca w ciągu doby. To bezinwazyjna metoda diagnostyczna wykonywana za pomocą urządzenia do monitorowania holterowskiego, które pomaga w diagnozowaniu m.in. zaburzeń rytmu serca.

Badanie holter EKG (elektrokardiogram rejestrowany metodą Holtera; monitorowanie EKG metodą Holtera) jest badaniem sprawdzającym aktywność serca w ciągu doby. To bezinwazyjna metoda diagnostyczna wykonywana za pomocą urządzenia do monitorowania holterowskiego, które pomaga w diagnozowaniu m.in. zaburzeń rytmu serca.

Badanie holter EKG to trwająca 24 lub 48 godzin rejestracja EKG (badanie elektrycznej czynności serca). Holter EKG pozwala ocenić zmiany i patologie w pracy serca zarówno w czasie spoczynku, jak i w trakcie wykonywania codziennych czynności. Nazwa badania pochodzi od nazwiska jego wynalazcy – Normana Holtera, amerykańskiego biofizyka.


Holter EKG – wskazania

 • kołatanie serca
 • omdlenia
 • zawroty głowy
 • zaburzenia rytmu serca
 • ocena leczenia arytmii
 • uczucie kołatania serca
 • ból w klatce piersiowej


Holter EKG to badanie rejestrujące zaburzenia rytmu serca i przewodnictwa – pozwala też ocenić pracę rozrusznika serca i wykryć wszelkie nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego.


Czytaj więcej: Choroby serca i choroby układu krążenia – objawy i zapobieganie


Holter EKG – przebieg badania

 1. do ciała pacjenta (do klatki piersiowej) przyklejane są elektrody, które połączone są z rejestratorem EKG
 2. urządzenie holterowskie (przypominające wielkością walkmana) przypinane jest do paska
 3. po uruchomieniu urządzenia pacjent zobowiązany jest do prowadzenia dziennika w czasie trwania badania (zapisywania wszelkich istotnych zdarzeń: aktywności fizycznej, stresujących sytuacji itd.)
 4. aparat holterowski zdejmowany jest w pracowni EKG po 24 lub 48 godzinach; dane zapisane w pamięci urządzenia wczytywane są do komputera, a następnie interpretowane przez kardiologa


Holter EKG – jak się przygotować?

Badanie holtera EKG nie wymaga specjalnych przygotowań – przed badaniem miejsca na klatce piersiowej, do których przyklejane są elektrody, są odtłuszczane (spirytusem lub benzyną apteczną) – u mężczyzn zaleca się w tych miejscach wygolenie włosów).


Holter EKG a telefon komórkowy

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia utrudniające analizę zapisu pracy serca (szczególnie u osób z rozrusznikiem serca). W czasie badania zakazane są kąpiele i prysznice - nie wolno też używać koców elektrycznych.\


Holter EKG a holter ciśnieniowy

Holter ciśnieniowy jest badaniem polegającym na 24-godzinnym automatycznym monitorowaniu ciśnienia tętniczego.


Czytaj więcej: Nadciśnienie tętnicze – pierwsze objawy


Holter EKG – co zrobić w przypadku odklejenia elektrod lub odłączenia kabla?

W przypadku odklejenia elektrod zaleca się przykleić elektrody w tym samym miejscu. W razie odklejenia elektrod należy je umieścić w tym samym miejscu i przykleić plastrem. W przypadku odłączenia się przewodu od elektrody przyklejonej do skóry należy go ponownie podłączyć (zwykle połączenie na zatrzask).


Czytaj też: Syndrom białego fartucha (nadciśnienie białego fartucha) – czym jest?

Autor: Jacek Krajl