Holter EKG

Rutynowo wykonywany zapis EKG pozwala na parominutową zaledwie rejestrację czynności elektrycznej serca (EKG), natomiast metoda Holtera pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach normalnej aktywności.

Rutynowo wykonywany zapis EKG pozwala na parominutową zaledwie rejestrację czynności elektrycznej serca (EKG), natomiast metoda Holtera pozwala na wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach normalnej aktywności.

Badany nosi lekki aparat rejestracyjny podwieszony na pasie, podłączony przewodami do samoprzylepnych elektrod rozmieszczonych na klatce piersiowej. Podczas pomiarów wykonuje swoje normalne czynności życiowe i odnotowuje je w załączonym kwestionariuszu. Holter EKG umożliwia ocenę rytmu serca oraz licznych zaburzeń, które pojawiają się rzadko i trwają na tyle krótko, że nie udaje się ich ocenić przy pomocy standardowego EKG.

Autor: Daria Kaczmarek