Hipotermia

Jeżeli temperatura naszego ciała spadnie poniżej 35 stopni C, oznacza to stan hipotermii. Organizm wychłodził się zanim zdążył wytworzyć ciepło. Gdy temperatura ciała spada poniżej 25 st. C, istnieje ryzyko śmierci.

Jeżeli temperatura naszego ciała spadnie poniżej 35 stopni C, oznacza to stan hipotermii. Organizm wychłodził się zanim zdążył wytworzyć ciepło. Gdy temperatura ciała spada poniżej 25 st. C, istnieje ryzyko śmierci.

Przyczyny hipotermii

- niska temperatura otoczenia (powietrza lub wody) - najczęściej do hipotermii dochodzi w zamkniętych pomieszczeniach o temperaturze 10-15°C
- niedokrwistość
- działanie niektórych leków np. uspokajających czy nasennych
- alkohol – powoduje on rozszerzenie naczyń krwionośnych, dając krótkotrwałe uczucie ciepła, ale jednocześnie niszczy naturalny mechanizm termoregulacyjny organizmu i przyspiesza utratę ciepła
- wyczerpanie i brak snu
- brak pokarmów
- wiek – bardziej podatne na hipotermię są dzieci i osoby starsze


Co powinno nas zaniepokoić?

Pierwszym objawem wychłodzenia są dreszcze, w ten sposób poprzez ruch, ciało stara się utrzymać normalną temperaturę ciała. Początkowo naczynia krwionośne na skórze rozszerzają się, ale po pewnym czasie skóra blednie, a krążenie powierzchniowe zostaje ograniczone, by zapewnić właściwe ukrwienie kluczowych narządów wewnętrznych. Wraz z postępującym wychłodzeniem następuje zwolnienie pracy serca i spowolnienie oddechu. Czujemy więc osłabienie, serce bije niemiarowo, pojawia się apatia, senność a w końcu - letarg.

Pod wpływem zimna krwinki zlepiają się ze sobą, co prowadzi do wykształcania się skrzepów i sprzyja tworzeniu się mikrozatorów. Dodatkowo woda tkankowa może przekształcać się w kryształki lodu, powodując niszczenie struktur komórkowych. W ten sposób, a także na skutek ustania krążenia krwi dochodzi do powolnego obumierania tkanek i martwicy.


Rodzaje hipotermii

- lekka hipotermia – temperatura od 34°C do 36°C
- średnia hipotermia – temperatura od 30°C do 34°C
- ciężka hipotermia – temperatura poniżej 30°C


Objawy kliniczne:

- utrata przytomności
- oddech płytki, zwolniony lub jego brak
- tętno zwolnione, słabo wyczuwalne
- chłodna skóra


Pierwsza pomoc w przypadku hipotermii

1. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszą utratą ciepła poprzez zdjęcie mokrej odzieży i ogrzanie go.

2. Należy ułożyć poszkodowanego na plecach

3. W przypadku:

- Lekkiej hipotermii – stosujemy bierne ogrzanie poprzez okrycie kocami i przeniesienie do ciepłego pomieszczenia lub, gdy jest taka możliwość, czynne ogrzewanie zewnętrzne poprzez zastosowanie ciepłego powietrza, ciepłej kąpieli.

- Średniej hipotermii – stosujemy jak wyżej – bierne ogrzanie lub też czynne ogrzanie zewnętrzne, ale tylko tułowia.

- Ciężkiej hipotermii – postępowanie jak w średniej; konieczne jest zastosowanie ogrzewania czynnego wewnętrznego np. wentylowanie poszkodowanego ciepłym, nawilżonym tlenem (jest to już postępowanie przyrządowe). Jeżeli brak jest oddechu i tętna – prowadzenie wentylacji i masażu serca – resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Autor: Oprac. DK