Groźne wuwuzele

Wuwuzele, plastikowe trąby używane przez kibiców, nie tylko nieznośnie hałasują, ale i ułatwiają rozprzestrzenianie się chorób.

Wuwuzele, plastikowe trąby używane przez kibiców, nie tylko nieznośnie hałasują, ale i ułatwiają rozprzestrzenianie się chorób.

Jak wykazały badania z użyciem liczącego krople lasera, dmąca w ten ogłuszająco hałaśliwy instrument osoba rozpyla w krótkiej chwili tyle śliny, co przy przeciętnym kichnięciu - 658 tys. kropelek w litrze powietrza, 4 mln na sekundę.

Tymczasem podczas krzyku rozpyla się zaledwie 3700 kropelek na litr powietrza, co daje 7 tys. na sekundę. W oglądającym mecz tłumie wystarczy jedna osoba z wuwuwzelą, aby zarazić wiele innych np. grypą czy gruźlicą.

Austriacka Federacja Piłkarska wprowadziła już w roku 2009 zakaz wnoszenia na trybuny wuwuzeli - ponieważ ich hałas może być głośniejszy niż startującego odrzutowca. Teraz nad podobnym zakazem zastanawiają się organizatorzy igrzysk olimpijskich w roku 2012 w Londynie. Zdaniem dr Ruth McNerney z London School of Hygiene & Tropical Medicine, autorki badań nad udziałem wuwuzeli w rozprzestrzenianiu się chorób, rozwiązaniem może być nie zakaz, ale wprowadzenie "wuwuzelowej etykiety" - na przykład osoby zakażone nie powinny w nie dąć w pobliżu innych ludzi.

Autor: Świat Zdrowia, PAP