Groźne powikłania po grypie

Teoretycznie wiemy to wszyscy. Grypę trzeba traktować poważnie: stosować przepisane leki, pozostać w łóżku i ostrożnie wracać do normalnego funkcjonowania. W praktyce bywa różnie.

Teoretycznie wiemy to wszyscy. Grypę trzeba traktować poważnie: stosować przepisane leki, pozostać w łóżku i ostrożnie wracać do normalnego funkcjonowania. W praktyce bywa różnie.

Wiele osób przedwcześnie uznaje, że choroba minęła, albo, co gorsza, postanawia grypę „przechodzić". Takie wątpliwe bohaterstwo można najdelikatniej nazwać brakiem rozsądku, gdyż często prowadzi do poważnych komplikacji zdrowotnych.


Kto jest najbardziej narażony

Niestety, na powikłania pogrypowe narażeni są nie tylko ludzie niepoważnie traktujący własne zdrowie. Mogą one dotknąć każdego. Ale zdaniem lekarzy szczególnie zagrożone są następujące grupy pacjentów:

- osoby po 65 roku życia (według najnowszych badań granicę wieku warto obniżyć do lat 50)

- dzieci do 5 roku życia

- osoby z obniżoną wydolnością układu odpornościowego, np. poddane immunosupresji czy zarażone wirusem HIV

- chorujący na choroby przewlekłe, takie jak np.: POChP, astma, choroba wieńcowa, cukrzyca

- osoby z trudnościami w usuwaniu wydzieliny z dróg oddechowych - osoby z zakłóceniami czynności ośrodkowego układu nerwowego


Jak łatwo zauważyć, są to niemal te same grupy pacjentów, którym szczególnie zaleca się szczepienia przeciwgrypowe, co warto zapamiętać jako przestrogę na rok przyszły, albo jeszcze lepiej - zaszczepić się jak najszybciej już teraz. Szczepienie, jeśli nawet nie uchroni przed grypą, to złagodzi jej przebieg, a ponadto zmniejszy ryzyko powikłań.


Objawy komplikacji

Ostre objawy prawidłowo leczonej grypy, takie jak wysoka gorączka, kaszel i trudności w oddychaniu, na ogół ustępują po 5-6 dniach. Jeśli jednak utrzymują się nadal, może to oznaczać początek powikłań. I wtedy należy skontaktować się z lekarzem, by jak najszybciej rozpocząć walkę z zagrożeniem. Przeczekiwanie i samo leczenie może tylko zwiększyć kłopoty. Komplikacje pogrypowe bowiem powodują schorzenia różnych układów i narządów. Ich przebieg może być poważny, a leczenie długotrwałe. Ale, uwaga, jeśli po wyleczeniu grypy, poza zrozumiałym osłabieniem, w ciągu kilku dni lub tygodni pojawią się nieznane wcześniej dolegliwości lub nasilą objawy chorób przewlekłych, to również konieczny jest kontakt z lekarzem, gdyż są i takie powikłania, które ujawniają się po pewnym czasie.


Lista powikłań

Nasza lista powikłań pogrypowych jest długa. A jednak nie obejmuje wszystkich następstw. Bo podobno grypa przyczynia się do rozwoju choroby Parkinsona czy Zespołu Guillaina-Barrego, który jest chorobą nerwów obwodowych o nieustalonej do końca przyczynie. Jednak połowa chorych na nią przebyła przedtem jakąś chorobę zakaźną, którą mogła być także grypa. Generalnie, najczęstsze powikłania grypy dotyczą układu oddechowego. Wywołuje je sam wirus grypy, ale także zakażenie bakteryjne. Oto schorzenia z tej grupy najczęściej spotykane w lekarskiej praktyce lekarskiej:


Układ oddechowy:

- zapalenie płuc

- zapalenie oskrzeli

- wtórne bakteryjne zapalenie płuc i zapalenie oskrzelików (głównie u dzieci)

- zakażenie meningokokowe


Skutkiem powikłań grypy, dotyczących układu oddechowego, może być również pojawienie się astmy oskrzelowej, zaostrzenie się astmy na tle alergicznym, jak również POChP, niewydolność oddechowa. Czasem oznacza to konieczność pobytu w szpitalu, zawsze powiększenie dawki przyjmowanych leków i spadek formy.
Jednak, jak to już zostało wspomniane, również na innych układach i poszczególnych narządach mogą się przykro odbić grypowe powikłania. I tak stosunkowo często dochodzi do groźnych schorzeń w układzie krążenia.


Układ krążenia:

- zapalenie mięśnia sercowego

- zapalenie osierdzia

- przewlekła niewydolność krążenia

- nagły zgon sercowy


Zdawać by się mogło, że wiązanie grypy z chorobami serca to przesada. Jednak kardiolodzy tłumaczą, że skoro według szacunków ok. miliona naszych rodaków cierpi na chorobę wieńcową, czyli stan zapalny naczyń, to ostra infekcja, jaką jest grypa, może doprowadzić do destabilizacji blaszki miażdżycowej. Gdy nieszczęśliwie zahamuje ona przepływ krwi, skutkiem bywa zawał. Ze statystyki wynika, że około jedna czwarta zawałów, zwłaszcza u ludzi młodych, jest poprzedzana ostrą infekcją układu oddechowego, czyli z reguły grypą. Na podobnej zasadzie dochodzi do zapalenia mięśnia serca. Schorzenie to dotyka także 20-30-latków. Zwłaszcza gdy starają się „przechodzić" grypę. Zmuszony do dodatkowego wysiłku organizm wytwarza przeciwciała, które uszkadzają mięsień serca.


Choroby przewlekłe:

Komplikacje pogrypowe w chorobach przewlekłych dotyczą przede wszystkim cukrzycy i zaburzeń w pracy nerek:

- rozregulowanie kontroli cukrzycy

- pogorszenie wydolności nerek, prowadzące czasem do ich niewydolności

W obydwu przypadkach oznacza to długotrwałe leczenie, a w przypadku kłopotów z nerkami nierzadko pobyt w szpitalu.


Powikłania ze strony innych narządów:

- zapalenie ucha środkowego

- zapalenie zatok obocznych nosa


Obydwie przypadłości zdarzają się przede wszystkim u dzieci. Zapalenie ucha środkowego nierzadko kończy się niedosłuchem w chorym uchu, albo grozi kompletną głuchotą. Natomiast zapalenie zatok nosa może przekształcić się w nieżyt, co zdecydowanie utrudnia oddychanie, sprzyja rozwojowi astmy.


Ośrodkowy układ nerwowy

Mało kto zdaje sobie sprawę, że komplikacje pogrypowe mogą wpływać także na sprawność intelektualną i kondycję mózgu. A jednak pod ich wpływem zdarza się:


- pogorszenie możliwości poznawczych, tzw. splątanie i nasilenie zmian otępiennych u osób starszych

- napady drgawkowe, częste zwłaszcza u dzieci pod postacią drgawek gorączkowych

- zapalenie mózgu lub zapalenie opon mózgowych


Wniosek, jaki wynika ze skutków pogrypowych powikłań jest oczywisty, jeśli już dopadła cię grypa, pozostań w łóżku i w domu, dopóki się nie wyleczysz.

Autor: Ewa Łuszczuk