​Grasica – co to jest? Czym są hormony grasicy?

Grasica to narząd znajdujący się w klatce piersiowej, za mostkiem, o kluczowym znaczeniu dla ludzkiego układu odpornościowego. Jedną z ważniejszych funkcji grasicy jest kontrola rozwoju narządów limfatycznych. Choroby tego gruczołu nie występują często – zdarzają się przypadki przerostu grasicy, najgroźniejszą chorobą grasicy jest grasiczak, rzadki nowotwór.

Grasica to narząd znajdujący się w klatce piersiowej, za mostkiem, o kluczowym znaczeniu dla ludzkiego układu odpornościowego. Jedną z ważniejszych funkcji grasicy jest kontrola rozwoju narządów limfatycznych. Choroby tego gruczołu nie występują często – zdarzają się przypadki przerostu grasicy, najgroźniejszą chorobą grasicy jest grasiczak, rzadki nowotwór.

Układ hormonalny – wraz z układem nerwowym oraz regulacją na poziomie tkankowym – tworzy wysoko wyspecjalizowany, wewnętrzny „procesor” kierujący wszystkimi naszymi parametrami życiowymi. Jego częścią jest grasica – gruczoł powstający z endodermy i mezodermy, który rośnie do 2. roku życia, a zmniejsza się dopiero po 60. roku życia.


Grasica – funkcje. Jaką rolę w organizmie pełni grasica?

To właśnie w grasicy odbywa się dojrzewanie białych krwinek, czyli limfocytów T, będących „strażnikami odporności” przez całe życie człowieka. Jednak sama grasica zanika pod wpływem hormonów płciowych i w dorosłym życiu człowieka jest zastępowana przez tkankę tłuszczową.


Czytaj też: Witaminy i minerały na odporność


Hormony grasicy i ich rola

Do najważniejszych hormonów produkowanych przez grasicę należą:


  • tymozyna (tymulina) – pobudza powstawanie i przyspiesza dojrzewanie limfocytów, ma pośredni wpływ na ochronę przeciw nowotworom i reakcje dotyczące odrzucania przeszczepu
  • tymopoetyna – przyspiesza dojrzewanie limfocytów, hamuje przewodzenie impulsu w czasie skurczu mięśnia w płytce ruchowej oraz wzmaga limfopoezę


Inne hormony produkowane przez grasicę to:


  • grasiczy czynnik humoralny (THF)
  • tymulina
  • tymopentyna
  • tymostymulina


Czym jest grasiczak i jak się objawia?

Grasiczak to rodzaj rzadko występującego nowotworu grasicy (a konkretnie: wywodzącego się z tkanki nabłonkowej grasicy) najczęściej lokalizuje się w śródpiersiu przednim. Objawy grasiczaka najczęściej są niespecyficzne. Mogą wystąpić tzw. zespoły paranowotworowe (objawy nowotworu w różnych częściach ciała) – jednym z nich jest miastenia.


Miastenia w chorobach grasicy

Miastenia (łac. myasthenia gravis) to przewlekła nabyta autoimmunologiczna choroba, która objawia się m.in. nadmierną męczliwością mięśni, opadaniem żuchwy i głowy, zmianą mimiki twarzy. Objawy o różnym nasileniu obejmują różne mięśnie – w zależności od lokalizacji miastenii.


Czytaj też: Przytarczyce, choroby przytarczyc

Autor: jot