Gdy tata bije mamę …

Płacz, krzyki, wyzwiska, zdemolowane mieszkanie, ślady krwi, siniaki u matki, policjanci w domu. To codzienność dzieci, które są świadkami przemocy. Jak reagują w takich sytuacjach?

Płacz, krzyki, wyzwiska, zdemolowane mieszkanie, ślady krwi, siniaki u matki, policjanci w domu. To codzienność dzieci, które są świadkami przemocy. Jak reagują w takich sytuacjach?

Czują napięcie

Dzieci widząc przemoc ojca wobec matki, słysząc jej wołanie o pomoc, odczuwają duże napięcie. Czują lęk i obawy matki przed jej oprawcą. Same także boją się o swoje życie.


Czują złość, smutek, lęk

Bycie świadkiem przemocy domowej pozostawia trwałe ślady w psychice. Często objawia się to nasilonymi zaburzeniami emocjonalnymi: częsta złość, dużo lęku i smutku, niska samoocena to podstawowe uczucia, których doświadczają dzieci bitych mam. W zależności od wieku i od płci dziecka pojawiają się różne reakcje na przemoc w domu: niemowlęta reagują problemami zdrowotnymi, nadmiernym płaczem, złym snem. Przedszkolaki wszystkiego się boją, są rozdrażnione. Starsze dzieci – dziewczynki, są wycofane, zalęknione, boją się mężczyzn a chłopcy stają się agresywni, zamknięci w sobie, mają napady złości.


Mają zaburzenia zachowania

Zwykle przyjmują formę wycofania lub agresji. W życiu codziennym może przejawiać się to wagarowaniem, okrutnym traktowaniem zwierząt, czy konfliktem z prawem. W funkcjach społecznych odznaczają się niezdolnością do empatii, niewielkimi umiejętnościami społecznymi, odrzuceniem przez rówieśników.


Mają zaburzenia rozwoju

W funkcjonowaniu poznawczym przejawia się to opóźnionym rozwojem mowy, nieprawidłowym rozwojem intelektualnym, co w efekcie prowadzi do złych ocen w szkole, a przez to do problemów z jej ukończeniem. W zdrowiu fizycznym, często doświadczają zaburzenia łaknienia, jedzenia, snu, nocnego moczenia, zapadają na choroby psychosomatyczne. Mają opóźniony rozwój fizyczny i motoryczny.


Mają tajemnicę

Krzywdzący rodzice często czynią dziecko odpowiedzialnym za utrzymanie tajemnicy rodzinnej. Straszą nasileniem przemocy, ograniczeniem wątłych przywilejów, wydaleniem z domu. Specyficzną, drastyczną i czyniącą największe spustoszenie w psychice dziecka metodą jest obarczanie dziecka odpowiedzialnością za działania dorosłych. Dzieci chcąc zachować idealistyczny obraz rodzica, często przejmują na siebie odpowiedzialność za jego czyny.


Mogą tworzyć patologiczne związki

Poważne problemy u dzieci - świadków przemocy w domu - związane są z wchodzeniem w związki w życiu dorosłym. Zły obraz rodziny, miłości, bliskości powoduje, że same często tworzą związki patologiczne, stając się albo agresorem dla swego partnera, albo ofiarą.

Autor: Andżelika Korczak-Urban, psycholog