Fruktozamina

Fruktozamina jest to produkt reakcji glukozy z białkami osocza, którego stężenie odzwierciedla średnie stężenie glukozy we krwi w ciągu ostatnich 2 tygodni.

Fruktozamina jest to produkt reakcji glukozy z białkami osocza, którego stężenie odzwierciedla średnie stężenie glukozy we krwi w ciągu ostatnich 2 tygodni.

U chorych z prawidłowo wyrównaną cukrzycą stężenie fruktozaminy jest mniejsze niż 300 μmoli/l

Autor: Piotr Grzemski