Dobry nastrój pogarsza pamięć

Osoby będące w dobrym nastroju mają większe trudności z zapamiętywaniem tego, co się dzieje.

Osoby będące w dobrym nastroju mają większe trudności z zapamiętywaniem tego, co się dzieje.

Elizabeth Martin z University of Missouri wykazała, że dobry nastrój źle wpływa na tak zwaną pamięć krótkotrwałą - na przykład zdolność do przypominania sobie w trakcie rozmowy, o czym przed chwilą mówiliśmy. Tłumaczyłoby to, dlaczego mamy trudności z zapamiętaniem numeru telefonu otrzymanego podczas przyjęcia.

Badacze oceniali nastrój uczestników eksperymentu przed i po pokazaniu im wideoklipu z fragmentem komedii - lub filmu instruktażowego o układaniu podłogi. Zgodnie z przewidywaniami, komedia poprawiała nastrój, natomiast film instruktażowy go nie zmieniał.

Po obejrzeniu video obie grupy poddano testom oceniającym pamięć. Przez słuchawki uczestnikom odczytywano liczby w tempie czterech na sekundę. Po zakończeniu odczytywania badani mieli podać ostatnich sześć liczb we właściwej kolejności. Osoby, które niedawno obejrzały komedię i były w dobrym nastroju, wypadały przeciętnie gorzej.

Jak jednak tłumaczy Elizabeth Martin, dobry nastrój ma także swoje dobre strony. Dzięki niemu łatwiej się myśli i rozwiązuje problemy.

Autor: Świat Zdrowia, PAP