Długowieczność zależy od genów

Geny, a nie dieta ani styl życia decydują o długowieczności - twierdzą izraelscy badacze na łamach "Journal of the American Geriatrics Society". Dodają jednak, że nie należy wyciągać z tego wniosku, że nie warto dbać o zdrowie.

Geny, a nie dieta ani styl życia decydują o długowieczności - twierdzą izraelscy badacze na łamach "Journal of the American Geriatrics Society". Dodają jednak, że nie należy wyciągać z tego wniosku, że nie warto dbać o zdrowie.

Uczeni z Uniwersytetu Yeshiva badali 477 Żydów Aszkenazyjskich, którzy żyli w wieku od 95 do 122 lat. Aż 75 proc. z tej grupy osób stanowiły kobiety. To populacja wyjątkowo jednorodna genetycznie, szczególnie przydatna w badaniach nad długowiecznością.

 

Aszkenazyjskich stulatków porównywano z grupą 3 164 osób, które urodziły się w tym samym czasie i w latach 1971-1975 byli badani w ramach Ogólnonarodowego Programu Badań Zdrowia i Żywienia. Izraelscy badacze porównywali styl życia obu tych grup. Nie znaleźli jednak nic, co by pozytywnie wyróżniało stuletnich Żydów. Tak samo często palili oni papierosy, jak reszta badanej ludności i nieco częściej sięgali do kieliszka. 24 proc. z nich codziennie spożywało alkohol, podczas gdy w grupie kontrolnej 22 proc. badanych osób. Stulatkowie rzadziej nawet uprawiali sport. Jedynie 43 proc. z nich regularnie ćwiczyło, podczas gdy wśród pozostałych badanych 57 proc. było aktywnych fizycznie.

 

"Badanie wskazuje na to, że stulatkowie wyposażeni są w geny chroniące ich przed negatywnymi skutkami niewłaściwego stylu życia" - twierdzi główny autor badań Nir Barzilai, dyr. Instytutu Badań nad Starzeniem. W obu badanych grupach było tak samo dużo osób z nadwagą, z tą różnicą, że wśród ludzi długowiecznych mniej było osób otyłych.

 

Według izraelskiego uczonego, z tych badań nie należy wyciągać wniosku, że nie trzeba dbać o dietę i styl życia, by żyć długo. Jego zdaniem, dla wszystkich osób najlepszym sposobem na przedłużenie życia jest dbanie o zdrowie. Przede wszystkim trzeba zadbać o utrzymanie właściwej masy ciała, prowadzić aktywny tryb życia i pozbyć się nałogu palenia tytoniu, jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił.

 

Uczeni z Uniwersytetu Yeshiva badali 477 Żydów Aszkenazyjskich, którzy żyli w wieku od 95 do 122 lat. Aż 75 proc. z tej grupy osób stanowiły kobiety. To populacja wyjątkowo jednorodna genetycznie, szczególnie przydatna w badaniach nad długowiecznością.

 

Aszkenazyjskich stulatków porównywano z grupą 3 164 osób, które urodziły się w tym samym czasie i w latach 1971-1975 byli badani w ramach Ogólnonarodowego Programu Badań Zdrowia i Żywienia. Izraelscy badacze porównywali styl życia obu tych grup. Nie znaleźli jednak nic, co by pozytywnie wyróżniało stuletnich Żydów. Tak samo często palili oni papierosy, jak reszta badanej ludności i nieco częściej sięgali do kieliszka. 24 proc. z nich codziennie spożywało alkohol, podczas gdy w grupie kontrolnej 22 proc. badanych osób. Stulatkowie rzadziej nawet uprawiali sport. Jedynie 43 proc. z nich regularnie ćwiczyło, podczas gdy wśród pozostałych badanych 57 proc. było aktywnych fizycznie.

 

"Badanie wskazuje na to, że stulatkowie wyposażeni są w geny chroniące ich przed negatywnymi skutkami niewłaściwego stylu życia" - twierdzi główny autor badań Nir Barzilai, dyr. Instytutu Badań nad Starzeniem. W obu badanych grupach było tak samo dużo osób z nadwagą, z tą różnicą, że wśród ludzi długowiecznych mniej było osób otyłych.

 

Według izraelskiego uczonego, z tych badań nie należy wyciągać wniosku, że nie trzeba dbać o dietę i styl życia, by żyć długo. Jego zdaniem, dla wszystkich osób najlepszym sposobem na przedłużenie życia jest dbanie o zdrowie. Przede wszystkim trzeba zadbać o utrzymanie właściwej masy ciała, prowadzić aktywny tryb życia i pozbyć się nałogu palenia tytoniu, jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił.

 

Autor: PAP
dna